info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Han vill ha mer byggpolitik

Statliga lån för ombyggnadsprojekt. Mer offentligt ägt boende och en statlig verksamhet för att rusta eftersatta hus. Det är några bostadspolitiska idéer i en färsk rapport från Byggnads.

På uppdrag av Byggnads har ekonomen Kristian Skånberg skrivit en rapport vars kärnbudskap är att det behövs mer politik för bostadsbyggande. I en sal på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm presenterar han rapporten, presentationen ingår i en satsning centret gör på bostadstemat.
Kristian Skånberg låter textrader av bland andra Rolling Stones och Blur illustrera budskapet. Han spelar ”Falsk matematik” med Peps Persson och slår fast att marknaden är en rösträtt ”graderad efter köpkraft”. Han menar att marknaden inte leder till att det byggs där behoven är störst, och säger att politiken är till för att möta viktiga behov som ingen annan bemöter.
– Det var därför vi uppfann politik. Så jag tror att det behövs mer politik, säger han.
Detta för att möta behovet av byggande.

Mer offentligt ägda bostäder

Enligt rapporten behöver byggandet fyrfaldigas för att klara befolkningsökning och urbanisering i kombination med redan existerande bostadsbrist samt upprustning av framför allt miljonprogrammen.
Hur ska det då gå till? Till att börja med menar Kristian Skånberg att det offentliga skulle kunna låta bygga och äga mer bostäder. Han tänker sig offentliga aktörer som bygger bostäder där nästan hälften hyrs ut via bostadskö medan lika mycket används för den offentliga aktörens behov, exempelvis av att skaffa boende för studenter eller för äldre med omsorgsbehov. En mindre andel skulle kunna användas för tillfälliga sociala behov, så som boende för vräkta barnfamiljer.
Projekten ska då också handlas upp med krav på att skapa utbildningspraktik i byggyrket.

Köp för upprustning

Kristian Skånberg föreslår också ett statligt bolag som köper flerbostadshus i områden som behöver rustas. Husen skulle rustas och sedan eventuellt säljas tillbaka till marknaden. Tanken är att höja områdenas attraktivitet samt andra fastighetsägares intresse för upprustning där.
Ett tredje förslag som förs fram i rapporten Byggnads publicerar är ett finansieringssystem efter tysk förebild. Staten skulle då skapa möjlighet till billiga lån för ombyggnadsprojekt, lån som blir än fördelaktigare om man uppfyller krav på energibesparingar eller att antalet lägenheter ökas.
På liknande sätt tycker Kristian Skånberg att rot-avdraget ska villkoras med sådana insatser.

Vill locka unga och nyanlända

Slutligen innehåller rapporten förslag om hur arbetskraft kan lockas till branschen, med tanke på att jobb skulle skapas med ett kraftigt ökat byggande.
– Det är livstidskarriäer i bristyrken. Det borde kunna intressera många ungdomar och många nyanlända, säger Kristian Skånberg.
Bland annat föreslår han att svenskakurser för invandrare skulle kunna breddas till Svenska och Byggande för invandrare. Han kastar också fram tanken att resande folkhögskolor, eller värnpliktiga, kan byggutbildas genom att arbeta med befintliga hus.

”Modigt skrivet”

Bostadsministern Mehmet Kaplan (mp) medverkar på seminariet där rapporten presenteras.
– Jag har läst igenom Kristians rapport och jag tycker det är modigt skrivet, säger han då han tar över scenen.
Han poängterar att regeringen har planerat och budgeterat för bland annat ekonomiskt stöd till byggande av små hyresrätter.
Kristian Skånberg tycker dock inte att de hittills presenterade satsningarna räcker till.
– Det är en nolla för lite på slutet, säger han till Byggnadsarbetaren efter seminariet.
Han menar att politikerna måste satsa mer pengar och mer långsiktigt än vad som hittills presenterats.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Han vill ha mer byggpolitik

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig