info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Halverad ökningstakt på bygglöner

Lönerna till arbetare i byggbranschen ökade med 2,9 procent från juli 2001 till samma månad i år. Det visar statistik från Medlingsinstitutet.

Takten på löneökningarna i byggbranschen har halverats jämfört med samma mätperiod för ett år sedan. Då, i juli 2001, var löneökningstakten 6,2 procent för alla anställda i byggbranschen. I juli i år var den 3,1 procent.
Medlingsinstitutets statistik visar också att byggbranschens tjänstemän har en snabbare löneutvecklingstakt än arbetare i branschen. Medan byggnadsarbetarnas löner ökade med 2,9 procent, varav 2,7 procent är löneökningar enligt avtal, ökade tjänstemännens löner med 3,8 procent trots att deras avtalsenliga löneökningar bara skulle ge 2,3 procent.
Byggbranschens löneökningstakt är i samma nivå som industrins. För ett år sedan ökade bygglönerna 2,6 procentenheter snabbare än industrilönerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Halverad ökningstakt på bygglöner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig