info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Granskningen bolagiseras

Genom att tydligare skilja på avdelningarnas mätnings-och granskningsverksamhet, samt på deras ideella verksamhet ska Byggnads leva upp till Europadomstolens krav på genomskinlighet, då det gäller granskningsarvodet. Byggnads vill starta ett särskilt granskningsbolag, dit mätning och granskning överförs.

– Det är en långtgående och omvälvande förändring i vår organisation, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.
– Men det finns ett krav om att vi måste öka genomskinligheten då det gäller granskningsarvodena och då är detta en möjlighet.
Under onsdagen och torsdagen har frågan diskuterats bland ordföranden, kassörer och mätningsföreståndare i organisationen, samt inom styrelsen och det sammankallade avtalsrådet. Det har rått stor samstämmighet om att flytta över granskningen från avdelningarna till ett separat granskningsbolag.

Bakgrunden är en dom i Europadomstolen som gällde oorganiserade byggnadsarbetare. Denna ställde krav på en ökad genomskinlighet i systemet. Man skulle helt enkelt tydligt kunna se vart de inbetalade pengarna går.
Efter detta har Byggnads ledning och förbundsstyrelsen kommit fram till en lösning som innebär att mätnings- och granskningsverksamheten läggs i ett enda bolag. För att markant skilja den från den ideella verksamheten.   

Byggnads står nu inför en intern beslutsprocess i frågan om bolagiseringen och det är också viktigt för organisationen att motparten Sveriges Byggindustrier tycker att det är en godtagbar lösning på de frågor som uppkom i samband med domen i Europadomstolen.
– Genom en bolagisering gör man skillnaden mellan verksamheterna tydligare, säger Hans Tilly.
Granskningsarvodena har sedan länge varit en stridsfråga under de pågående avtalsförhandlingarna.  

Det var den svenska staten som fälldes för brott mot egendomsparagrafen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Domen rörde rätten att dra granskningsarvoden för oorganiserade byggnadsarbetare. Domstolen tog inte ställning till rätten att dra arvodet av oorganiserade, men fällde för att systemet inte var tillräckligt genomskinligt.
Representanter för regeringen har sagt att man i första hand överlåter åt parterna att lösa frågan.
– Men regeringen måste tycka att detta är okey, säger Hans Tilly.
Han hoppas att en sådan här lösning också ska bli en del av en lösning i avtalsrörelsen.
Det planerade bolaget ska på hel eller deltid anställa de som sköter dessa uppgifter i Byggnads lokalavdelningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Granskningen bolagiseras

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig