info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

Götenehus vd: Positiv men flaggar för nedgång

Den stora hustillverkaren Götenehus ökade sin omsättning under det första kvartalet jämfört med ifjol. Vad som väntar framöver är mer oklart.

Hustillverkaren Götenehus känner en förhoppning inför framtiden trots rådande krisläge och kunde presentera en ökad omsättning första kvartalet, 265 miljoner kronor (229 miljoner 2019). Vad som väntar framgent är dock svårbedömt.

– Det är lite för tidigt att svara på, men vi kan idag se en osäkerhet och försiktighet i marknaden, vilket kan komma att få en negativ inverkan på efterfrågan av nyproducerade bostäder, säger Andreas Gustafsson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB där även Swebostad och VärsåsVillan ingår.

Vd:n berättar att man på kort tid behövt tänka nytt med arbetssätten. Möten och avtalsskrivningar har skett digitalt. Men i övrigt har verksamheten kunnat rulla på.

– Vår dagliga verksamhet har varit relativt opåverkad utan större produktionsstörningar. Vi har en mycket tät kontakt med våra leverantörer, samarbetspartners och medarbetare för att ständigt ha en god beredskap för förändrade förutsättningar. Vi prioriterar givetvis hälsa och säkerhet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Andreas Gustafsson.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Götenehus vd: Positiv men flaggar för nedgång