info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Full ersättning för arbetsolyckor

En byggnadsarbetare som råkar ut för en arbetsolycka får full ersättning för sin inkomstförlust, utan att det behöver prövas vem som har orsakat olyckan.

Det är ett av flera positiva besked vad gäller de nya avtalen inom arbetsmarknadsförsäkringar -AFA.
Diskussionen om ersättningen vid arbetsolyckor och vållandebegreppet har pågått under flera år. Ett benbrott som inträffade i samband med en fallolycka innebar inte automatiskt att den drabbade fick ersättning till 100 procent.
Men nu har LO och SAF träffat ett nytt avtal träffats om förändringarna i trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Det nya avtalet innebär att en byggnadsarbetare kan få full ersättning vid en arbetsolycka, utan att man behöver bevisa vem som har orsakat olyckan.
– Det är en framgång, även om vi inte har nått ända fram vad gäller ersättningen vid arbetssjukdomar, säger Leif Jansson, chef på Byggnads försäkringsenhet.
En annan betydelsfull förbättring för byggnadsarbetare är att taket i AGS- avtalsgruppsförsäkringen höjs från 2 880 kronor till 3 459 kronor i månaden.

Detta gäller för försäkrade som har insjuknat efter den 30 april 2001 och beviljats sjukbidrag eller förtidspension. Ersättningen höjs för dem som tjänar 7,5 gånger basbeloppet, det vill säga 276 750 kronor.
Förändringen i AGB-försäkringen(avgångsbidragsförsäkringen) innebär att en anställd som om är föräldraledig och sedan blir arbetslös får tillgodoräkna sig föräldraledigheten. Tidigare diskriminerades den som varit föräldraledig, men nu får de samma ersättning från försäkringen som alla andra.
En annan nyhet är att premiebefrielseförsäkringen i avtalspension SAF-LO ska betalas in även för den livränta som en försäkrad får som inkomstutfyllnad om personen måste ta ett lägre betalt arbete på grund av arbetsskada. Arbetsskadelivräntan blir därmed pensionsgrundande. De nya avtalen började att gälla från 1 maj.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Full ersättning för arbetsolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig