info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Friande domar efter dödsolycka

Det blev friande domar efter dödsolyckan i Helsingborg där snickaren Joacim Björk dödades i en rasolycka. Tingsrätten friar de tre åtalade, liksom de två inblandade företagen.

Olyckan hände i Helsingborg den 23 mars 2010. 22-årige snickaren Joacim Björk dödades då ett väggelement på 2,6 ton föll över honom. Det hände då han intet ont anande och som han blivit tillsagd, lossade stag till ett väggelement. Men elementet stod helt fritt och föll över honom. Det saknade dubb eller annan infästning, vilket det skulle ha haft.
Helsingborgs tingsrätt konstaterar i sin dom på fredagen att fel visserligen har begåtts, men friar samtliga inblandade.
Arbetsplatsen vid byggandet av häktet i Helsingborg drevs av Peab, men ritning, tillverkning och montering av elementen ansvarade Strängbetong för. Företaget hade tagit in en ansvarig konstruktör till att leda arbetet med att rita elementen.

Tre åtalade

Åklagare Lars Magnusson hade åtalat tre personer, två arbetsledare på Strängbetong och den ansvarige konstruktören. Han hade vidare begärt två miljoner kronor vardera i företagsbot av de två inblandade företagen, Strängbetong och OM Design AB.
Enligt honom har det gått snett i flera steg från ritbordet och ända ut på arbetsplatsen. Dubbar och andra infästningar för elementet fanns aldrig med i grunddokumentet från Strängbetong. Detta fel följde sedan med hela vägen genom hela konstruktions- och byggkedjan. Men medan åklagaren hävdar att de åtalade på olika sätt har visat en oaktsamhet som är brottslig, gör tingsrätten en annan bedömning och frikänner samtliga.
Rätten anser visserligen att den ansvarige konstruktören har agerat på ett oaktsamt sätt. Han har avvikit från Strängbetongs regelverk genom att inte granska alla ritningar som det var tänkt. Förklaringen var en stor arbetsbörda och stress. Men rätten påpekar att detta också har skett med godkännande från en överordnad inom Strängbetong och att något särskilt arbetsmiljöansvar inte har delegerats till konstruktören. Enligt rätten fanns också oklarheter om vad som i praktiken gällde om granskningen av de ritningar som gick till färdiga bygghandlingar. Egentligen skulle konstruktören godkänt varje ritning, men i praktiken accepterades avsteg.

Anses ha följt rutinerna

Då det gäller montagearbetsledarna anser tingsrätten att de inte hade anledning att tro att det var något fel med elementet, samt att de följt de rutiner som gällde. Att de gjort vad de skulle inför montaget av väggelementet, i anslutning till att elementet monterades och senare i hanteringen.
En av montörerna berättade under rättegången att han slagit larm till arbetsledarna om att elementet stod helt fritt efter monteringen. Arbetsledarna har förnekat att de hört detta. Rätten anser inte att det kan bevisas att informationen gått fram till arbetsledarna. Man väljer därför att gå på deras uppgifter om att det inte var något märkligt med elementet.
Däremot anser rätten, att det kan ifrågasättas om inte finns en viss oaktsamhet, eftersom det inte fanns rutiner för att granska varje enskilt element separat vid demontering av tillfälliga stag. Dessa rutiner för avsyning har senare skärpts upp inom Strängbetong. Idag ska varje element och koppling granskas.

Ingen företagsbot

Då det gäller frågan om företagsbot frias de båda bolagen. Tingsrätten konstaterar att det fanns brister i kontrollen inom Strängbetong i konstruktionsskedet. Men man pekar på att den ende som var åtalad för fel i konstruktionsskedet var den ansvarige konstruktören från OM Design, som alltså friades.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Friande domar efter dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig