info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förföljd av storskuld

I två och ett halvt år har Jerker Ljungman förföljts av en skuld på 90 000 kronor från a-kassan. Allt på grund av ett kryss i fel ruta på en blankett. Nu hoppas han på en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Året är 2011. Det är höst i luften. Ljudet från postbilen hörs ute på gatan och det skramlar till i postlådan. Betongarbetaren Jerker Ljungman öppnar dörren och går de tio stegen ut till lådan. Ett brev från a-kassan ligger bland reklambladen. Han sprättar upp brevet och börjar läsa. Han stelnar till. Polisanmäld. Uteslutning ur a-kassan. Han tror inte sina ögon.
Åtta månader senare, en junidag 2012, sitter en blek Jerker Ljungman och blir förhörd på polishuset i Halmstad. Förhörsledaren Sandra Clarén ställer raka, tuffa frågor, enligt gängse förhörsteknik. Jerker Ljungman har enligt Byggnads a-kassa, gjort sig skyldig till bidragsbrott. Jerker misstänks för att ha tagit emot a-kassa på sammanlagt 121 764 kronor under nio månader, samtidigt som han gjort en ansökan om pension. Han fick visserligen inte någon ålderspension utbetald eftersom han ångrade sig när det gäller pensioneringen. Men enligt a-kassan räcker det med att man fått pensionen beviljad och inte uppgett detta för a-kassan – för att rätten till full arbetslöshetsersättning ska dras in. Enligt paragraf 6 bidragsbrottslagen ska a-kassan polisanmäla alla sådana misstänkta fall till polisen, vilket man nu gjort.

Chefåklagare Anders Johansson formulerar sig mycket kort i ett brev några månader senare: ”Det går inte att bevisa att den misstänkte haft sådant uppsåt, sådana insikter och avsikter, som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt”…”Åtal väcks inte.”
Man skulle kunna tro att historien slutar där. Missförståndet är utrett. Men så enkelt är det inte. För även om brott inte kunde styrkas fortsätter a-kassan att kräva pengarna. Pengar Jerker inte har. Hur går det ihop?
Historien börjar 2009, då krisen satte kniven i Byggsverige och tusentals arbetare förlorade sina jobb. Detta drabbade även Jerker Ljungman, som sades upp på grund av arbetsbrist. Han var då 62 år och hade jobbat på byggen i cirka 40 år.
Då inträffade något som skulle komma att sätta igång en karusell av händelser. I samband med vågen av uppsägningar, samlade byggfacket i Halmstad ihop arbetslösa medlemmar och erbjöd dem experthjälp av olika slag. Jerker, som ville lösa sin arbetslöshet genom att gå i pension, fick träffa en pensionsexpert. Pensionsexperten ansåg att Jerker i stället för att gå i pension borde utnyttja sin rätt till a-kassa.
– Jag ansåg att Jerker hade goda chanser att få ett nytt jobb. Han var uppsagd på grund av arbetsbrist, han var medlem i Byggnads, han hade betalat a-kasseavgift och hade sina arbetsvillkor uppfyllda. Varför skulle han då ta ut pension, när han var arbetslös? säger pensionsexperten Staffan Linnér.

Han gav rådet att undersöka möjligheten att stoppa pensionsansökan så att det inte skulle kollidera med a-kassan, eftersom Jerker redan hunnit skicka in sina papper. Det gick. Ingen ålderspension betalades ut, inte ett öre. Jerker fick papper som tydligt och klart visade att hans ansökan var återkallad.
– På frågan ”är du tillerkänd pension” svarade jag därför nej, i samband med att jag fyllde i a-kassans blankett. Det var detta som ledde till att jag blev polisanmäld, men jag förstod ju inte frågan och vad ordet egentligen betydde, säger Jerker.
Vad han inte visste då, var att Föräkringskassan missade att återkalla en annan del av pensionen, nämligen PPM-pengarna. Detta gjorde att Jerkers premiepension, cirka 280 kronor i månaden, felaktigt betalades ut till ett konto i Nordea, ett konto som han inte hade koll på. Jerker fick sammanlagt 3 024 kronor utbetalt till kontot, under de nio månader som han hade a-kassa.

– Jag vill betala PPM-beloppet på 3024 kronor till a-kassan, säger Jerker. Men de övriga pengarna … det kan inte vara rimligt. Jag fick ju min arbetslöshetsersättning för att kunna betala min hyra och min mat i en tid då jag inte hade någon inkomst, säger Jerker lågmält.
Jerker och hans hustru Agneta är förtvivlade över hur lagreglerna tolkats till deras nackdel. De sitter vid matbordet i Oskarström och berättar.
– Reglerna är ju till för att sätta stopp för de personer som får inkomster från två håll. Han har ju inte blivit överkompenserad, säger Agneta.

Jerker har alltid velat klara sig själv och har åkt till de platser där jobben funnits under sitt yrkesliv. Han har arbetat i Algeriet, i Irak och veckopendlat till olika anläggningsjobb runt om i södra Sverige genom åren. Efter de ödesdigra nio månaderna med a-kassa som genererade skulden på 121 764 kronor, fick han jobb som arbetsledare i ett byggprojekt i Halmstad kommun.
Jerkers situation har uppmärksammats i TV-programmet ”Uppdrag granskning”.
I programmet intervjuas chefen för Försäkringskassan, som klart och tydligt säger att Försäkringskassan gjorde fel, som inte drog tillbaka även ppm-utbetalningen, i enlighet med Jerkers önskan. Försäkringskassan ber också om ursäkt i programmet.

Agneta tycker att det är konstigt att a-kassan inte rutinmässigt kollar varje arbetssökande, innan man börjar betala ut pengar.
– A-kassan har tillgång till uppgifter från Försäkringskassan. Med några enkla knapptryckningar hade de kunnat se att Jerker fått 0 i pension, det vill säga ansökt, men inte fått ut ålderspension. Då hade det här inte behövt hända.
I dag, två år efter polisförhören, väntar Jerker och Agneta på ett beslut om prövning i Högsta förvaltningsdomsolen. Jerker har överklagat till både förvaltningsrätt och kammarrätt. Detta gjorde att han fick ner återkravsbeloppet, från 121 764 till 91 323 kronor.
Magnus Eriksson är jurist på LO-TCO Rättsskydd och expert på a-kassefrågor. Han tycker att Jerker borde ha fått en mycket större eftergift. Han anser att det är orimligt att ett belopp på några tusenlappar, som dessutom betalades ut mot Jerkers vilja, ska ge en sådan konsekvens. Han anser också att ordet ”tillerkänd” inte heller är uppenbart i sin betydelse, och att man kan tolka det som att pensionen faktiskt måste ha betalats ut.
– Reglerna om a-kassa och pension är väldigt snåriga, och det är nästan omöjligt för den enskilda att ha koll på de här sakerna. Kammarrättens dom är inte felaktig, men det var långt ifrån en given utgång. Dessa snårigheter menar jag borde ha kunnat bidra till högre eftergift.
Det är inte bara Jerker som missförstått ordet ”tillerkänd”. En medlem i fackförbundet Unionen tvingades till en stor återbetalning till sin a-kassa, eftersom hon fick 2,60 kronor per dag, i PPM-utbetalning, samtidigt som hon var arbetssökande. Hon förstod inte ordet ”tillerkänd” och kryssade fel. Det finns fler exempel.

Detta har gjort att en statlig utredning nyligen föreslog lagändringar, som innebär att en enskild inte ska drabbas på det sätt som Jerker har gjort. Ordet ”tillerkänd” är också borttaget från a-kassornas blanketter eftersom det kan leda till missförstånd.
Men för Jerker och Agneta Ljungman är det ingen tröst, eftersom hans fall prövas enligt de gamla, orimliga reglerna.
Anders Wickander arbetar på Byggnads a-kassa. Han är huvudansvarig för arbetslöshetsförsäkringen.
Tycker du att det är schyst det här, så som det har blivit för Jerker?
– Jag tycker att reglerna är väldigt dumma, och jag tror att Jerkers fall är ett av de mest beklämmande fallen vi haft. Och lagstiftningen kommer ju att ändras nu. Det visar hur otidsenliga reglerna har varit.
Har inte a-kassan möjlighet att tänja på gränserna och lagparagraferna, till fördel för den enskilda medlemmen?
– Mycket lite. A-kassan sysslar med myndighetsutövning och då är man bunden av lagar och paragrafer. Vi måste tyvärr fatta beslut, som kanske inte överensstämmer med det vi själva tycker.
Vad har ni gjort för att ändra reglerna?
– Vi har tagit upp problemet i a-kassornas samorganisation (SO), som i sin tur har skrivit till Socialförsäkringsutredningen för att få en lagändring.

Skulden på 91 323 kronor ligger hos Kronofogden. Du är ansvarig för försäkringen, finns det något du kan göra för Jerkers familj?
– Det finns en paragraf som säger att om det finns särskilda skäl, så kan a-kassan befria medlemmen från en del av återbetalningskravet, eller hela beloppet. Även om kammarrätten har beslutat att inte befria medlemmen från kravet, så kan a-kassan senare göra en ny bedömning. Men då krävs att medlemmen gör en ny ansökan om befrielse och bifogar nya uppgifter om sin familjesituation och sin ekonomiska och personliga situation.

I över två år har Jerker Ljungman kämpat med myndigheterna, sedan han drog tillbaka sin ansökan om pension, efter ett råd från en pensionsexpert.
Jerker, i dag 67 år, och Agneta 64, har inga stora inkomster. Båda är snart ålderspensionärer, Agneta fyller snart 65. De har bara sitt hus, men värdet på huset ligger i nivå med bolåneskulderna.
I värsta fall tvingas de lämna sitt hem, som Jerker byggt med sina egna händer.
Fotnot: Nya regler för samordning mellan a-kassa och pension har inte klubbats igenom i riksdagen ännu, och de träder inte i kraft förrän tidigast
1 januari 2015.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förföljd av storskuld

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig