info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler polisanmälda arbetsmiljöbrott

De senaste fem åren har antalet polisanmälda arbetsmiljöbrott fördubblats. Stressig arbetsmiljö och bristande riskanalyser är några av anledningarna.

Enligt statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet, ökade antalet polisanmälda arbetsmiljöbrott med så mycket som 50 procent mellan 2006 och 2007. Förra året fick polisen in sammanlagt 1 102 anmälningar om arbetsmiljöbrott. Det är en fördubbling jämfört med motsvarande siffror 2002. Den vanligast förekommande anmälan rör vållande till kroppsskada i samband med arbetsplatsolycka.

Sven-Erik Alhem på åklagarmyndigheten i Malmö menar att det ökade antalet anmälningar troligtvis beror på att folk ute på arbetsplatserna blivit mer medvetna och inte längre godtar dålig arbetsmiljö. Ökningen kan också bero på stressigare arbetstempo och att arbetsgivarna har dåliga kunskaper om förebyggande säkerhetsarbete.
– De flesta arbetsgivare vet inte om vilket enormt långtgående ansvar de har för arbetsmiljön och de gör därför inte de riskanalyser som behövs, säger han till LO-tidningen.

En annan viktig punkt, enligt Sven-Erik Alhem, är att attityderna till arbetsmiljöbrott måste ändras och att brotten tas på större allvar. Han menar att ordet ”arbetsplatsolycka” för tankarna till något som arbetsgivarna inte kan göra något åt.
– Det handlar inte om olyckor. I nästan alla fall är det bristande riskanalyser som ligger till grund för de allvarliga händelser som polisanmälts. Då är det fråga om brott och inte om olyckor som ingen kunnat förutse, säger han till tidningen.

Här är antalet polisanmälda arbetsmiljöbrott mellan 2002 och 2007:
(Antalet fall gällande vållande till kroppsskada inom parantes.)

2002: 510 (276)
2003: 639 (379)
2004: 833 (495)
2005: 878 (551)
2006: 731 (437)
2007: 1102 (743)

Källa: Brottsförebyggande rådet

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler polisanmälda arbetsmiljöbrott

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig