info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Fler olyckor bland unga: ”Förlorad kontroll över handverktyg vanligast”

Byggnadsarbetare hör till de värst drabbade grupperna och unga män är överrepresenterade när det gäller anmälda arbetsolyckor, enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket.

Fallolyckor och förlorad kontroll är de vanligaste orsakerna. Foto: Mostphotos

35 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro anmäldes förra året. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2017. Över en tiondel av dem, 3 674 olyckor, ägde rum inom byggyrken (bygg, anläggning, vvs, rivning, takarbeten). 1 255 av olyckorna ledde till mer än 14 dagars sjukfrånvaro.

Förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel är den vanligaste orsaken till arbetsolyckor bland män. Hela 1 271 av de totalt 3 674 olyckorna inom byggsektorn förra året berodde på det. Fall av person var näst vanligast, 961 olyckor. Rörelse med belastning stod för 599 anmälda olyckor och ras, fall och bristning av föremål stod för 379 stycken.

Läs också Därför dör vi av jobbet: ”Dödsolyckor bara toppen på isberget”

Det visar Arbetsmiljöverkets nya rapport Arbetsskador 2018, som dock inte kan svara på varför den relativa olycksfallsfrekvensen är omkring 50 procent högre bland unga män (16-24 år) än genomsnittet för män i övriga åldersgrupper.

– Det är oroväckande att unga män är överrepresenterade. Statistiken ger ingen klar bild av vilka som är de bakomliggande faktorerna och för att förstå det krävs ytterligare analyser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Totalt 55 dödsolyckor inträffade vid arbete i Sverige förra året. 14 av dem var byggolyckor. Dessutom omkom tre personer i arbetsmarknadsåtgärder eller liknande.

Rapporten i sammanfattning:

  • 118 970 arbetsskador anmäldes i Sverige under 2018, varav 34 908 arbetsolyckor medförde sjukfrånvaro.
  • 11 043 olyckor skedde på väg till eller från arbetet.
  • 9 082 anmälda arbetssjukdomar.
  • 50 anmälda arbetsolyckor med dödlig utgång (3 kvinnor, 47 män) i den svenska arbetskraften. Ytterligare 8 dödsolyckor bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften.
  • Bara vården och tillverkningsindustrin har fler anmälda arbetsolyckor med mer än 14 dagars sjukfrånvaro än byggsektorn.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50