info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler män än kvinnor dör på arbetsplatser

Män är överrepresenterade då det gäller dödsolyckor. Nu ska Arbetsmiljöverket granska vilken betydelse könsskillnader i arbetslivet kan ha.

Arbetsmarknaden är könsuppdelad. Män och kvinnor utsätts därför för olika risker. Män är överrepresenterade bland olyckor och dödsfall, medan kvinnor i högre utsträckning drabbas av arbetsskador- och sjukdomar.
Arbetsmiljöverket har sedan 2011 specialgranskat kvinnors arbetsmiljö och varför de drabbas av vissa skador. Nu har turen kommit till dödsolyckorna och yrken där män traditionellt är dominerande.
Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att granska dödsolyckorna ur ett könsperspektiv.
Frågan är bland annat om föreställningar om hur män ska vara, som att de förväntas vara starka och osårbara, också påverkar hur arbetet organiseras och därmed riskerna.
Uppdraget till Arbetsmiljöverket är att ta fram kunskap och sprida information i frågan.
Målet är att hitta verktyg för att på sikt minska olyckorna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler män än kvinnor dör på arbetsplatser

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig