info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Finansministern om kickstarten: ”Byggnadsarbetare spelar en central roll”

Läget i ekonomin just nu är allvarlig enligt finansminister Magdalena Andersson. För Byggnadsarbetaren berättar hon om hur stor del byggbranschen har i den "kickstart" som väntar efter krisen.

Finansminister Magdalena Andersson har noterat att byggbranschen klarat sig relativt bra under coronakrisen. Ändå vill hon satsa pengar på sektorn när arbetslivet ska kickstartas. Foto: Anders G Warne

Coronapandemin har lett till att ekonomin har tvärnitat i många länder. Flera miljoner anställda världen över har blivit av med jobbet och dagligen kommer det besked om räddningspaket på astronomiska belopp. Självklart har även Sverige drabbats. Flera paket har klubbats igenom i riksdagen.

Trots det har det fortsatt komma nedslående ekonomiska rapporter och prognoser om framtiden. Den som kanske fått mest uppmärksamhet släpptes förra veckan – Konjunkturinstitutets månadsbarometer för april som var dystrare än vad många räknat med. Något som fick finansministern Magdalena Andersson (S) att se mörkare på framtiden.

Läs också Coronaeffekten – rusning till bygghandeln: ”Oro på sikt”

– Det är ett väldigt allvarligt läge i ekonomin. Bedömningen nu är att krisen blir något djupare än vad vi bedömde för några veckor sedan.

I barometern från Konjunkturinstitutet pekade konjunkturen kraftigt nedåt för nästan alla sektorer på arbetsmarknaden. Men det var en som klarade sig bättre än alla andra. Något som finansminister noterat.

– Hittills ser det ut som om byggbranschen klarat sig bättre än många andra.

Men ännu går det inte att blåsa faran över. Precis som att vissa befarar att viruset kan komma i en andra våg till hösten kan byggsektorn påverkas hårdare i en andra våg när det gäller ekonomin. Alla som varit med ett tag i byggbranschen vet att ekonomisk oro och investeringsbeslut för att bygga inte är någon bra kombination. Byggproduktionen kan stanna av snabbt. Två tämligen färska exempel är finanskrisen 2008 och fastighetskrisen i början av 1990-talet. Den senare ledde till massarbetslöshet bland byggnadsarbetare.

Hur tror du byggsektorn kommer påverkas närmaste året?

Läs också Tokras för konjunkturen – bygg står emot

– Får vi en mer utdragen kris är det klart att det kan komma att påverka byggbranschen.

Ser du någon risk för att finans- eller fastighetskrisen upprepas?

– Det ser så annorlunda ut. Den här gången är det ett virus som kommer utifrån och det är inga underliggande obalanser i ekonomin som är orsaken till problemen. Därför är det svårt att jämföra med tidigare kriser. Och det gäller inte minst byggsektorn som nu ligger i ett helt annat läge än vid tidigare nedgångar. Nu har vi ett enormt uppdämt behov av byggande och då inte minst bostäder.

I början av pandemin har det varit många akuta ekonomiska åtgärder från regeringen för att undvika att coronaviruset får allt för stora ekonomiska konsekvenser. En väg har varit att ge bidrag till korttidspermitteringar så att anställda inte blir uppsagda. Tanken är att företagen ska övervintra och att de anställda ska återgå till jobbet när hjulen återigen börjar snurra. För att det ska bli möjligt menar Magdalena Andersson att Sverige behöver en kick-start när den akuta krisen är över.

– Just nu ska vi inte ha för hög aktivitet i ekonomin eftersom vi inte ska träffas för mycket för att kunna dämpa smittspridningen. Men när det läget är över tänker jag mig ett krispaket med flera olika delar. Det är svårt att säga när det blir i tiden.

Renoveringar för att göra miljonprogramsbostäder klimatsmarta och gröna infrastrukturprojekt kan vara några av satsningarna vid ”kick-starten” enligt finansministern Magdalena Andersson. Foto: Anders G Warne

Vad kan det vara för satsningar?

– Det kan vara pengar till kommuner och regioner, konsumtionsstimulanser och en viktig del kommer vara investeringar. Och när det gäller just investeringar kommer Sveriges byggnadsarbetare att spela en central roll när vi ska rivstarta ekonomin.

Men bygg rullar på relativt bra och ingen vet ju idag om det blir någon djupare svacka i branschen. Kommer bygg oavsett utveckling få ta del av en kick-start?

– Ja, det ser jag verkligen framför mig.

Varför då?

– Byggbranschen är en viktig motor i svensk ekonomi. Om byggnadsarbetare har jobb sätts även andra yrkesgrupper i arbete. Så att satsa på byggandet kommer vara i fokus för att få igång landet. Sedan har vi ett enormt behov att bygga. Det kommer inte finnas någon brist på idéer när det gäller satsningar.

Bygginvesteringar som Magdalena Andersson ser framför sig i den här kickstarten gäller bland annat satsningar på klimatet. Det kan handla om renoveringar för att göra miljonprogramsbostäder klimatsmarta och gröna infrastrukturprojekt. Hon vill även lägga pengar på fler bostäder, äldre- och studentboenden.


Du läser: Finansministern om kickstarten: ”Byggnadsarbetare spelar en central roll”