info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre elever på byggprogrammet

Trenden är vikande gällande antalet ungdomar som väljer bygg- och anläggningsprogrammet. Det gör bristen till ett "eskalerande problem" enligt ombudsmannen Bengt Westman på Byggnads.

Den här veckan drar skolterminen igång och en ny omgång gymnasieelever börjar på sina utbildningar. Linus Persson från skånska Höör börjar på bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad.
– För att jag var så trött på skolan och plugg och jag gillar att bygga och snickra, säger han om vad som ligger bakom hans gymnasieval.
Han tror att det blir roligare än att gå i nian.
– Nu får man välja själv vad man vill inrikta sig på.

Brist väntas inom bygg

Linus Persson har fått veta att arbetsmarknadsutsikterna är mycket goda.
Arbetsförmedlingens prognos från i somras pekar i samma riktning. Den visar att hälften av de yrken utan eftergymnasial utbildning där det kommer råda mest brist på arbetskraft det närmsta året finns inom byggsektorn.
Arbetsförmedlingen spår också brist på en rad byggyrken, bland annat betongarbetare och golvläggare, på tio års sikt. Däremot väntas det finnas tillräckligt med träarbetare.

Elevantalet sjunker

Ombudsmannen Bengt Westman på Byggnads i Uppland jobbar med yrkesutbildningsfrågor och sitter i styrelsen för BYN (Byggindustrins yrkesnämnd). Han är bekymrad över att allt färre gör det val som Linus Persson gjort, att börja läsa på bygg- och anläggningsprogrammet.
Det är fortfarande ett av de största yrkesprogrammen på gymnasiet, men elevantalet sjunker. Enligt BYN minskade antalet elever totalt på bygg- och anläggningsprogrammet med nästan en fjärdedel mellan läsåret 2010/11 och läsåret 2014/15, från 17659 till 13299. Uppgiften bygger på statistik från Skolverket.
En förklaring är att antalet gymnasieelever totalt blivit färre, men samtidigt minskar andelen elever som väljer bygg- och anläggning i första hand, från 6,4 till 4,9 procent mellan 2011 och 2014.

Försökte locka via radio

Skolverket har ännu inga siffror för den här hösten, men åtminstone lokalt i Uppland ser Bengt Westman att trenden fortsätter neråt.
– Jag tycker att det är ett jättebekymmer, säger han och betonar att han ser bygg som ett framtidsyrke för dem som går utbildningen.
I våras tog BYN i Uppland initiativ till en reklamjingel i radio i samband med gymnasievalet, för att locka fler till byggyrken. Bengt Westman tror att nedgången av antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet just i Uppland delvis kan förklaras med att gymnasiets yrkesprogram, enligt honom, inte varit prioriterade. Men framför allt tror han att den generella trenden är en följd av den omdiskuterade gymnasiereformen från 2011.
Reformen innebär att yrkesprogrammen, däribland bygg- och anläggningsprogrammet, inte alltid är högskoleförberedande. Det ska gå att kombinera kurser så att man får behörighet för högskolestudier, men Bengt Westman konstaterar att det varierat hur smidigt det varit i praktiken. Han tror att elever därför kan undvika yrkesprogammen för att känna sig säkra på att kunna plugga vidare så småningom.
Redan i nuläget tycker han att det är ett problem lokalt att det är svårt att få tag på utbildad byggpersonal.
– Jag tror att det är ett eskalerande problem, säger han.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre elever på byggprogrammet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig