info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

Farorna som golvläggare – och det här ska chefen göra

Golv- och plattsättarföretag granskas från denna vecka när Arbetsmiljöverket inspekterar kemiska arbetsmiljörisker på 1 800 arbetsplatser.

Damm, ångor och avgaser uppmärksammas av Arbetsmiljöverket. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos; Arbetsmiljöverket

Kemiska risker på jobbet, som damm, avgaser och asbest, är utbredda och leder till många sjukdomar och dödsfall. Förra året anmäldes 800 arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverket.

Golv- och plattsättare, städföretag, bilverkstäder, avfalls- och tillverkningsindustri är några branscher som inspekteras i en riktad insats som pågår i drygt tre veckor.

Läs också Asbestlarm från Kulturhuset i Stockholm: "Fruktansvärt obehagligt”

– Det finns många risker för byggnadsarbetare, som lim, färger, lösningsmedel och kvartsdamm som skadar luftvägarna. Arbetsgivaren måste bland annat förteckna produkterna, skriva ner var de förekommer och förvaras, berättar Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Företagen måste dokumentera hur produkterna ska användas och visa vilka åtgärder som vidtas vid olycka. Arbetsgivaren har också skyldighet att informera anställda om riskerna och hur arbetet ska utföras säkert.

– Men man ska inte bara informera, utan också kontrollera att arbetstagaren verkligen förstått informationen. Det kan till exempel göras genom tester eller stickprov.

Arbetsmiljöverket har inför inspektionerna skickat brev till drygt 18 000 arbetsplatser med uppmaningen att se över allt från kemiska produkter till svetsrök, kvartsdamm och avgaser. Kraven gäller tre områden: inventering, riskbedömning och information. Men några sanktioner finns inte.

– Just de här tre kraven är inte kopplade till sanktionsavgifter, säger Elin Löfström-Engdahl.

Inspektionerna är föranmälda och sker genom samtal där man tillsammans med arbetsgivarna går igenom riskbedömningar och förteckningar över produkter. Insatsen är en del av en EU-kampanj och när Arbetsmiljöverket gjorde en liknande granskning förra året ledde det till efterföljande krav på över 80 procent av arbetsplatserna.

– Det vanligaste problemet handlade om kravet på förteckning. Ibland fanns ingen alls eller så hade man missat att skriva var kemikalierna förvaras eller förekommer, eller på vilket sätt de är farliga, säger Elin Löfström-Engdahl.

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Farorna som golvläggare – och det här ska chefen göra