info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Farliga fibrer blir kartlagda i ny studie

Nu ska de eldfasta keramiska fibrerna, som misstänks ge cancer, kartläggas. En ny studie ska ge svar på var de finns och hur stor exponeringen är i olika yrkesgrupper.

De eldfasta keramiska fibrerna ersätter asbest, som är förbjudet på grund av sin farlighet. Men de nya fibrerna är klassade som misstänkt cancerframkallande och misstankarna mot dem har stärkts. I djurförsök har de givit lungcancer vid inandning, liksom lungfibros på försöksdjur och pleuraplack på människor, precis som asbest. Fibrerna är farliga för att de stannar kvar länge i lungorna och för att de är så tunna att de kan komma ända ut i lungblåsorna.
Eldfasta keramiska fibrer används främst i tung industri, där processerna kräver höga temperaturer, men kan även i begränsad omfattning förekomma som isolering. I byggbranschen misstänks bland andra ugnsmurare och vissa isolerare vara exponerade.

Men problemet är att ingen vet exakt hur stor spridningen är, varken i samhället eller i olika branscher. Därför har IVL, Svenska miljöinstitutet, fått 1, 8 miljoner kronor från avtalsförsäkringar, AFA, för att kartlägga var fibrerna används. Sedan går de vidare med exponeringsmätningar i olika branscher. Projektet kommer också att gå djupare in på tre särskilt utsatta branscher. Forskningsprojektet ska pågå i två år och syftar till att komma med åtgärder för att förhindra arbetsskador.
– Vi är mycket intresserade av att få veta var de här fibrerna används och vill gärna att de som arbetar med dem hör av sig till oss, säger Bengt Christensson, projektledare på IVL i Stockholm.
Ett problem är att man inte alltid vet att det finns keramfiber i materialet, till exempel vid inköp av olika utrustningar.
Också inom yrkesmedicin är man intresserad av att komma i kontakt med människor som utsätts för dessa fibrer i sitt arbete.
– Vi vill gärna komma i kontakt med arbetsplatser där eldfasta keramiska fibrer används, för att kartlägga utbredningen av exponeringen, säger Per Gustavsson, överläkare på Arbets- & Miljömedicin i Stockholms län.

Inom arbetsmiljöverket pågår en översyn av föreskrifterna om syntetiska och oorganiska fibrer. Orsaken är att EU-kommissionen 1998 gjorde en hårdare klassificering för de eldfasta keramiska fibrerna än tidigare. Enligt EU ska de betraktas som om de är cancerogena på människor. Samma bedömning gällde även specialfibrer. Arbetsmiljöverket undersöker nu om detta gör att man behöver ändra i gränsvärden och regler för hanteringen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Farliga fibrer blir kartlagda i ny studie

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig