info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Elektriker vill ha svar

Nödutgångar är blockerade. Utrymningsvägar dåligt skyltade. Det saknas utrymningslarm och brandlarm. Elektrikerförbundet är kritiskt till hur Peab sköter arbetsmiljösamordningen på ett storbygge i Solna. (Uppdaterad)

Det handlar om Mall of Scandinavia, ett bygge där cirka 900 byggnadsarbetare arbetar. Elektrikerna har gjort en så kallad 66a anmälan enligt arbetsmiljölagen, det vill säga en anmälan, med ett antal frågor till Peab som företaget måste svara på inom 14 dagar.
– I april gjorde vi ett skyddsombudsstopp. Det var samma brister i arbetsmiljön vid det tillfället. Men felen åtgärdas bara akut. Sen kommer de tillbaka. Nu vill vi ha ett bra samarbete kring de här frågorna. Det här är viktigt, tänk på branden i Göteborg, säger Nils Thorsell, som är arbetsmiljöansvarig på Elettan i Stockholm.

Arbetsmiljöverket

När Byggnadsarbetaren kontaktar arbetsmiljöverket, visar det sig att även arbetsmiljöverket också vill ha svar på hur Peab sköter sitt arbetsmiljöarbete på bygget. Verket skickade i tisdags en så kallad underrättelse till Peab och man vill ha svar på ett antal frågor: hur Peab ska se till att utrymningsvägar hålls fria, att de inte är låsta eller reglerade, hur utrymningsvägar och återsamlingsplatser utmarkeras, hur nödbelysning är anordnad i händelse av fel på ordinarie belysning, och hur alarmsystem för utrymning är anordnad.
Arbetsmiljöverket skriver i underrättelsen att det kan bli frågan om ett föreläggande och eventuellt vitesbelopp, om Peab inte svarar.

Samma brister tidigare

Så sent som i april lade Elektrikerna tillsammans med Byggnads lokala skyddsombud ett skyddsombudsstopp på samma bygge. Orsaken var även då att det inte fanns tillräckligt med utrymningsvägar och att skyltningen var dålig, att vägar var blockerade. 250 byggnadsarbetare berördes av stoppet.
I november förra året gjorde arbetsmiljöverket en inspektion på arbetsplatsen och påpekade även då ett antal brister när det gäller utrymningsvägar.
– Varje skyddsombudsstopp är ett misslyckande. Det måste till en bättre kommunikation kring de här frågorna, säger Nils Thorsell på Elektrikerförbundet.
Urban Alm, förhandlingschef på Peab anser att företaget gör ett bra arbete när det gäller arbetsmiljön, men vill peka på att arbetsplatsen är stor och att det är svårt att hela tiden ha koll på allt som händer inne på bygget. Just nu arbetar 900 personer med byggnationerna av Mall of Scandinavia.
-När vi har så många personer inne på en arbetsplats kan det hända att enskilda arbetstagare inte följer instruktionerna fullt ut. Men vi menar att vi har rutiner för att fånga upp och åtgärda detta, säger Urban Alm.
Alm påtalar också att Peab kommer att installera ett utrymningslarm, i händelse av brand eller annan fara för arbetstagarna inne på bygget.
Antalet arbetstagare kommer att öka till sammanlagt 2500 som flest under byggtiden.
Peab håller just nu på att se över de frågor som arbetsmiljöverket tagit upp i sin underrättelse och kommer att besvara skrivelsen inom den utsatta tiden, säger Urban Alm.

Fakta/6 6a Arbetsmiljölagen

Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. Enligt Arbetsmiljölagen §6 6a har skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.

Paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen beskriver hur det ska gå till när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår:

  • Skyddsombudet ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
  • Skyddsombudet ska få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan.
  • Arbetsgivaren måste sedan inom 14 dagar lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
  • Om arbetsgivaren inte svarar ska skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur bestämmer vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Elektriker vill ha svar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig