info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dold asbest: byggarbetare exponerades vid rivning i Göteborg

Flera byggnadsarbetare skickades på läkarundersökning efter att man påträffat asbest på en byggarbetsplats i Göteborg.

En snickare, en rörläggare, en elektriker och en arbetsledare, samt ytterligare två arbetare har skickats på läkarundersökning efter att man upptäckt asbest i samband med ett stambyte i ett miljonprogramsområde i Majorna i Göteborg. Arbetet stoppades direkt och materialprover skickades till laboratorium.
– Labbsvaret visade på asbest i själva materialet, men luftproverna visade att det inte fanns några asbestfibrer i luften, vilket kändes bra. Men vi skickade arbetarna på läkarkontroll innan proverna var klara för säkerhets skull, säger Johan Live, pressansvarig på byggföretaget Serneke.

Saneringsföretag

Efter att arbetet stoppats, kopplades en saneringsfirma in och händelsen rapporterades till Arbetsmiljöverket. I onsdags, när saneringsarbetet var klart informerades anställda samt underentreprenörer om att arbetet kunde återupptas.
Det var slutet av förra veckan som upptäckten av det asbesthaltiga materialet gjordes i ett rörschakt i ett badrum. Serneke renoverar just nu badrummen i en av Göteborgs största bostadsrättsföreningar med 570 lägenheter. HSB är beställare och byggherre.

Gjordes det någon
asbestinventering innan arbetet drogs igång?
– Det är byggherrens ansvar att göra en asbestinventering. I det här fallet har HSB bra koll på var det finns asbest. I kontraktet står det att asbesten även inventeras genom provtagning under arbetets gång ifall man hittar asbest på oväntade ställen. Saneringen utförs av auktoriserade firmor.

Ni ställer stora krav på byggjobbarna om asbesten ska inventeras under arbetets gång? Många känner ju inte till var asbesten finns och hur det ser ut?

– Vi har kunnigt folk som går runt och gör provtagningar
när man går in i en ny lägenhet.
Inandning av asbestfibrer kan ge upphov till lungcancer. Risken är beroende av hur omfattande exponeringen varit. Mesoteliom är en annan cancersjukdom som sitter i lungorna och kopplas till asbest och kan dyka upp 30-50 år efter att man blivit utsatt för de farliga asbestfibrerna. Det är främst vid rivning av asbesthaltigt material faran för cancer uppstår eftersom man då riskerar att få ner partiklarna i lungorna.

ASBEST:

  • Byggherren har det yttersta ansvaret för att undersöka om det kan förekomma asbest i en fastighet där man planerar att riva eller renovera.
  • Den undersökning som byggherren gör innan byggstart ska dokumenteras och finnas med som underlag till projektet.
  • Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U) ska förvissa sig om att det finns en inventering över hälsofarligt material i fastigheten.
  • Om det inte finns någon inventering ska BAS-U vända sig till fastighetsägaren och begära att en sådan utförs innan arbete påbörjas.
  • Man får inte påbörja rivningsarbetet innan man har klargjort om det finns hälsofarliga material i byggnaden.
  • Föreskrifterna om asbest (AFS 2006:1) gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm.

LÄS MER:
Här finns asbesten (PDF-dokument, 508 kB)
Asbest – en livsfara än idag

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dold asbest: byggarbetare exponerades vid rivning i Göteborg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig