info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsolycka i Oslo prövas i rätt

På tisdagen, den 4 januari, inledde Oslo tingsträtt prövningen av en dödsolycka på Kampenskolan i Oslo 2002. Vid olyckan förolyckades Peder Mattsson och Mikael Ek.

Den 7 oktober 2002 omkom Peder Mattsson, 24 år, och Mikael Ek, 23 år, båda från Umeå, då ett bjälklag rasade på dem på Kampenskolan i Oslo. De arbetade med rivningsarbete vid en renovering av skolan då olyckan inträffade.
På tisdagen inleddes en fyra veckor lång rättslig prövning av dödsolyckan. Sex personer är åtalade för vållande till annans död och dessutom är byggherren, projekteringsfirman, huvudentreprenören och rivningsentreprenören åtalade för brott mot arbetsmiljölagen.
Ingen av de åtalade erkände skuld då rättegången inleddes.

Åklagarens föredragande, Svein Olav Kristiansen, fokuserade under sin omfattande bevisförning på allvarliga brott både mot arbetsmiljölagen och den så kallade byggherreföreskriften. Han gick noga igenom byggritningar, ansvarsförhållanden i kontrakt och beskrivningen av ett samarbetsprojekt från 1999-2001 om hur byggherreföreskriften skulle tillämpas. Bakom projektet stod fackets region i Oslo, det norska arbetsmiljöverkets distrikt och byggarbetsgivarna – tillsammans med skolstyrelsen i Oslo kommun och Knut Skutle Entreprenør AS som båda nu sitter på de åtalades bänk.

Kristiansen använde mycket tid till att förklara byggherreforskriften. Den lägger på byggherren att samordna åtgärder för säkerhet, hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatser där aktiviteter och aktörer växlar över tid. Enligt forskriften har både byggherre, projektledare, samordnare för projektering och genomförande och huvudentreprenör klart definierat ansvar. Det är det ansvaret åklagaren fokuserade på under bevisningen.
Kristiansen läste också upp protokoll från byggmöten på Kampenskolan. Enligt dem efterlystes både en plan för hur arbetet skulle bedrivas och ritningar för byggnad A innan dödsolyckan. I ett protokoll från den 9 september 2002, cirka en månad före olyckan står det: ”Det efterlyses en genomgång av framdriftsplanen. Rivarbetet är i full gång…”

Kristiansen fortsätter under den här veckan sin bevisning. Därefter kommer försvaret att lägga fram sin sak innan vittnesförhören inleds.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsolycka i Oslo prövas i rätt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig