info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dialog kan ge lägre byggpris

Det praktiska användandet av lagen om offentlig upphandling (LOU) försvårar och fördyrar företagens anbud. En bättre kommunikation är nödvändig enligt en ny rapport.

Det är Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästarföreningen som tagit fram en rapport som visar hur byggbolagen tycker att lagen om offentlig upphandling (LOU) fungerar.
– I kontakterna med våra medlemsföretag stöter vi ofta på en rad olika synpunkter om att offentlig upphandling är krånglig, komplicerad och byråkratisk, säger Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier.
Byggbolagen upplever att LOU i grunden uppfyller sitt syfte. Att bestämmelserna i lagen ger en rättvis upphandling. Däremot ser de problem med hur den upphandlande myndigheten genomför upphandlingen i praktiken. Det kan till exempel handla om förfrågningsunderlag som upplevs som alltför långtgående, vilket leder till att byggföretag avstår från att lämna ett anbud. Lösningen på problemet stavas kommunikation och därför vill entreprenörerna se en bättre och ökad dialog mellan beställare i offentlig sektor och entreprenören innan upphandlingen påbörjas. Det gäller speciellt små och medelstora byggföretag. Ett problem här är att huvudregeln vid stora offentliga upphandlingar är att ”samtal” i förväg inte är tillåtna. Men enligt rapporten intar många upphandlande myndigheter en alldeles för formell hållning för att inte hamna i en diskussion där de anklagas för att särbehandla någon entreprenör. Något som skulle bero på att bristande kunskaper om LOU.
– Tillämpningen idag oroar. Genom en ökad kommunikation och gärna en certifiering av dem som sköter upphandlingarna tror vi att det går att få sundare offentliga upphandlingar, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästarförening.

Samtal kan ge fler anbud

En bättre dialog mellan byggbolagen och beställaren skulle enligt rapporten ge större förståelse för företagens förutsättningar. Beställaren skulle då i sin tur få fram bättre anbudsunderlag, vilket i förlängningen skulle kunna ge ett ökat antal anbud och därmed ökad konkurrens. Sannolikt skulle det även leda till färre överprövningar.
Offentliga upphandlingar i landet uppgår till cirka 600 miljarder kronor per år. 38 procent av den summan omfattar bygg- och anläggningsarbeten

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dialog kan ge lägre byggpris

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig