info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Det är självklart ett misslyckande"

Han kallar olyckorna för ett misslyckande. Men han förnekar att det skulle förekomma en alltför stark tidspress på värmeverksbygget. Läs hur Fortums hållbarhetschef, Ulf Wikström, kommenterar utnämningen Årets sämsta bygge 2014.

Hur kommenterar du att ni blivit årets ”Sämsta bygge”?
– Det ändrar inte vår inställning att arbetsmiljön är viktigast. Vi kämpar hela tiden med de här frågorna. Olyckan har väckt starka reaktioner hos oss alla.

Hur ser du på att arbetare har kunnat skadas och dö på er arbetsplats?
– Det är självklart ett misslyckande att det sker olycksfall och med så allvarlig utgång också. Vårt mål i projektet har varit att inte ha några olycksfall alls.

Vad har ni gjort för att hindra olyckorna?
– Vi tar ansvar som beställare och byggherre genom att organisera projektet efter bästa förmåga, med de bästa experterna vi kan få tag på. Sju personer hos oss jobbar heltid med arbetsmiljö bara i projektet. Sedan har vi valt ut entreprenörer, med egna arbetsmiljö-specialister på plats, som vi bedömt ska leva upp till våra högt ställda krav. Till detta finns ett tjugotal skyddsombud kopplade till projektet. Trots allt detta inträffar alltså olyckor, varav ett par allvarligare och en katastrofal.

Har ni en stark tidspress på projektet?
– Det finns ingen forcering som det har hävdats 
ibland. Entreprenörerna har själva tagit fram tidplanen och tar fullt ansvar för att bygga.

Varför kräver ni inte kollektivavtal av alla entreprenörer?
– Vi lyder under lagen om offentlig upphandling. Därför är det inte möjligt för oss att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingen. För att det ska 
fungera lika bra oavsett det, ställer vi krav och gör revisioner. Säkerhet får inte vara en fråga om kollektivavtal.

Vad gör ni nu?
– Att förhindra olyckor är ett arbete som pågår hela tiden. Kontinuerligt, dygnet runt. Vi utreder olyckan för att gå till botten med vad som hände.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Det är självklart ett misslyckande"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig