info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Datainspektionen granskar byggavtal

Datainspektionen ska granska om byggavtalet mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads är lagligt enligt personuppgiftslagen, då det gäller icke medlemmar. Datainspektionen öppnar ett tillsynsärende för att utreda detta.

Efter att det nya byggavtalet blev klart lämnades en anonym anmälan in till Datainspektionen. Frågan var om det nya avtalet stämde med personuppgiftslagen. Orsaken är att arbetsgivarna ska lämna uppgifter om namn, personnummer, lönesummor och arbetade timmar till Byggnads för alla byggnadsarbetare. Frågan är om det är okey att göra det också för oorganiserad arbetskraft och medlemmar i andra fackförbund.
Också tidigare har Byggnads fått dessa uppgifter, det nya är att man också ska få in uppgifter från medlemmar i andra fackförbund.

Efter anmälan har Datainspektionen beslutat att öppna ett tillsynsärende.
– Vi har skickat en skrivelse till Byggnads med begäran om svar senast den 23 maj, berättar juristen Helene Samuelsson.
Det Datainspektionen vill veta är om behandlingen av de insamlade uppgifterna stämmer överens med personuppgiftslagen.
Byggnads får bland annat svara på frågor om ändamålet med att samla in uppgifter, hur hanteringen går till och om man kan avidentifiera uppgifterna. Vidare vill man veta vilken rättslig grund fackförbundet har för behandlingen av personuppgifterna.
Efter att Datainspektionen fått in svaret, ska inspektionen fatta ett beslut.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Datainspektionen granskar byggavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig