info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v43-45

Därför får alkoholister inte hjälp på jobbet

Stor okunskap, bristande rutiner och insatser som kommer för sent. Det är några orsaker när alkoholister inte får hjälp på jobbet.

I många fall kommer arbetsgivaren in för sent när det gäller en anställds alkoholmissbruk. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra.) Foto: Mostphotos

Arbetsgivaren har, enligt arbetsmiljölagen, skyldighet att vidta arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder om alkoholproblemen klassas som en sjukdom. En rekommendation är att ta fram en alkohol- och drogpolicy. En tydlig och skriftlig policy anger bland annat vilka regler som gäller och ger information om vilket stöd den anställda kan få.

Cecilia Eurén-Pettersson.

– De flesta stora bolag har en policy. Det är inget tvång, men en rekommendation. Annars blir det svårt när problemen kommer, säger Cecilia Eurén-Pettersson.

Hon är företagssköterska och behandlare på företagshälsovården Previa, där flera byggbolag är kunder. Cecilia Eurén-Pettersson tycker att det finns stor okunskap och att det behövs mer utbildning på arbetsplatserna.

– Det blir ofta obehagligt när någon i ens närhet eller arbetsgrupp har problem. Man vet inte hur man ska närma sig det. Det är också brist på rutiner och arbetsgivaren vet inte att man kan få hjälp.

I många fall kommer arbetsgivaren också in för sent.

– Arbetsgivaren blundar länge och sedan blir det en uppenbar situation när man är tvungen att ta tag i det.

Ulf Kvarnström är arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Han håller med om att många arbetsgivare inte tar itu med missbruket.

– Hen har kanske brukat alkohol under flera års tid, men arbetsgivaren har inte gjort någonting. Oftast är arbetsgivarna duktiga på att ta prover, men gör inget mer.

När Byggnads kommer in har byggnadsarbetaren oftast fått en uppsägningslapp och det är då förhandlingen tar vid. Men om alkoholproblemen klassas som en sjukdom är det inte grund för uppsägning. I många fall har det inte gjorts någon utredning.

Ulf Kvarnström.

– Är den anställda alkoholsjuk eller bara en slarver? Man måste ta reda på om det är en sjukdom. Arbetsgivaren behöver inte kunna den medicinska biten, men ska se till att personen får hjälp hos exempelvis företagshälsovården.

Vad ska arbetsgivaren göra?

– I första hand ska man prata med sin medarbetare och höra hur det är. Om problemen kvarstår så ta kontakt med företagshälsovården som gör en kartläggning och utredning. Om du hjälper någon att komma till rätta med sitt alkoholmissbruk i tid så sparar du både lidande och pengar, säger Cecilia Eurén-Pettersson.

Annons
Infobric 250×600 v43-45

Du läser: Därför får alkoholister inte hjälp på jobbet