info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dammjakt under arbetsmiljöveckan

Byggnads arbetsmiljövecka är igång och runt om i landet kommer skyddsombuden jaga asbest, damm och kemiska hälsorisker. Byggnadsarbetaren hängde med på skyddsrond.

‒ Jag glömde ta med grön hjälm, säger Robert Johansson.
‒ Jag har massor gröna hjälmar i bilen, lugnar Johnny Rindebrant.
Danderyds sjukhus strax utanför Stockholm bygger ut och bygger till och huvudentreprenören BTH Bygg får besök av de bägge regionala skyddsombuden från Byggnads Stockholm-Gotland.
‒ Huvudsyftet till att vi är här är att vi har vår arbetsmiljövecka och vill belysa riskerna med asbest, damm och kemikalier. Vi har två checklistor vi skulle vilja gå igenom med er, förklarar Johnny Rindebrant för arbetsgivarens representanter.
Samma checklistor har gått ut till samtliga skyddsombud inom Byggnads. Tanken är att de ifyllda checklistorna ska skickas till regionerna, sammanställas, och därefter sändas till Arbetsmiljöverket.

Läs också Vill stoppa livsfarligt damm på bygget – stor granskning

Damm glöms bort
I byggboden grillas huvudentreprenören med frågor om arbetsmiljöplan, företagshälsovård och namn på arbetsmiljösamordnare. De regionala skyddsombuden bläddrar igenom pärmar med underentreprenörernas riskbedömningar. Vissa får gott betyg.
‒ Man kan inte vara mer noggrann än så här, säger Robert Johansson om asbestbedömningen.
Andra områden tycks vara mindre prioriterade.
‒ Jag hittar ingen riskbedömning på kvartsen, kan ni mejla den till mig sen? säger Johnny Rindebrant.
Det är typiskt, menar han. Kring asbest är kunskapsnivån som regel hög och arbetsmiljöarbetet prioriterat.
‒ Men kring damm är attityden både bland byggare och arbetsgivare att ”lite får man tåla”.
Samtidigt är dammets negativa hälsoinverkan väldokumenterad. Kvarts kan finnas i allt stenmaterial och orsaka KOL och silikos, sjukdomar som generellt manifesterar sig flera årtionden efter att exponeringen började.
‒ Någon som sitter bakom ett skrivbord på ett kontor skulle inte få jobba i en sån miljö, säger Johnny Rindebrant. Men vi som har ett fysiskt ansträngande arbete ska göra det. Det här är obotliga sjukdomar vi talar om. De leder till döden.

LÄS MER: Kvartsdamm på bygget skördar liv

Arbetsmiljöveckan är egentligen ett EU-initiativ men årets huvudfrågor ‒ asbest, damm och kemiska hälsorisker ‒ har valts ut av Byggnads.
‒ Vi har valt ett eget tema utifrån hur det ser ut i vår bransch, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Utifrån de larm vi har fått så går inte sjuktalen ned, tvärtom ökar de. Då måste vi kunskapslyfta oss och se över hur det ser ut på arbetsplatserna.
Han tar bilningsarbeten som ett exempel.
‒ Hur har man då tänkt sig riskarbetet med damm? Ofta har man inte vidtagit några åtgärder alls utan går runt i dammet och andas in det. På lång sikt ger det lungsjukdom. Där vill vi att skyddsombuden ska vara uppmärksamma på den miljö de är i.

500‒1 000 skyddsronder
‒ Här ska det vara en nödutgångsskylt, det får ni märka upp, anmärker Johnny Rindebrant under skyddsronden.
Byggnads Stockholm-Gotland har som mål att genomföra 500‒1 000 skyddsronder under arbetsmiljöveckan. Johnny Rindebrant menar att kampanjen gör nytta.
‒ Bara nu när man varit ute på byggena och informerat inför veckan märker man att det börjar snackas om damm, säger han.
Samtidigt betonar de bägge skyddsombuden att arbetsmiljöarbetet är någonting som måste pågå varje dag, året runt.
‒ Det finns inte många andra yrken där du utsätts för sådana här risker, säger Robert Johansson. Det viktigaste är att man kommer hem på kvällen, hel och ren och utan ambulansskjuts. Det är huvuduppdraget.

Asbest: Totalförbjöds i Sverige 1982. Asbest orsakar cancer i lungsäck eller bukhinna. Dödligheten är 100 procent. Asbest ökar även risken för lungcancer.
Damm: Kvarts-, tridymit- och kristobalitdamm finns naturligt i berggrunden och kan finnas i allt stenmaterial. Orsakar den obotliga lungsjukdomen silikos, även kallad stendammslunga, och ökar risken för tuberkulos markant.
Kemiska hälsorisker: Svetsrök är farlig att inandas och den ”pro-sprej” som används av plåtslagare irriterar huden.

Källor: 6F, Arbetsmiljöverket

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dammjakt under arbetsmiljöveckan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig