info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dålig arbetsmiljö bakom höga sjuktal

- Dagens höga sjuktal är priset för att politiker och arbetsgivare inte har tagit sitt ansvar för arbetsmiljön. Risken är att krisen förvärras ytterligare, säger förra LO-utredaren Carina Nilsson.

Hon har skrivit boken ”Vem bryr sig ?”, som är en genomgång av arbetsmiljöarbetet under tre årtionden. 90-talet och satsningen på arbetsmiljökommissionen, var en slags höjdpunkt , men sedan dess har det mesta varit en kräftgång då det gäller arbetsmiljön, tycker hon. Inte minst under den långa lågkonjunkturen då all kraft riktades mot sysselsättningen och arbetsmiljön prioriterades ner.
– Politikerna släppte sitt ansvar och drog ner statens satsningar på arbetsmiljö och företagshälsovård. De tänkte att det klarar parterna själva. Men resultatet kommer nu i form av ökande sjukskrivningstal, anser Carina Nilsson.
För parterna var inte mogna att fullt ut axla ansvaret själva och på senare tid har arbetsgivarna hoppat av stora delar av samarbetet med facket. Dessutom har arbetsgivarna, som ju har ansvaret för arbetsmiljön, inte så gärna frivilligt tagit detta ansvar, menar hon. Och det måste man komma tillrätta med.

Från politikerna vill Carina Nilsson ha mer ekonomiska medel till arbetsmiljö, rehabilitering och företagshälsa. Hon vill se ett större engagemang och mer regler på vissa områden. Men istället tycker hon att staten återigen ifrågasätter de sjukskrivna, att det stramas åt.
– Risken är att det leder till en ökad sjuknärvaro på jobbet och på sikt en ännu högre sjukfrånvaro.

Carina Nilsson, nyligen avtalspensionär, har haft en speciell inblick i byggbranschen eftersom hennes pappa var byggnadsarbetare.
-Det är orimligt att byggnadsarbetare slits så hårt att de inte kan arbeta fram till pensionen, säger hon.
På bygget blandas idag problem som korta byggtider, med traditionella problem som belastningsskador och andra fysiska risker.
För att få rimligare arbetsvillkor för bland annat byggbranschen vill hon att kraven ska stramas åt då det gäller bemanning, att det blir en gränssättning så att det inte blir tillåtet med för lite personal. Vidare anser hon att regler om byggtider skulle vara ett viktigt instrument för att hindra belastningsskador och olycksrisker.
Hon vill också på arbetsmarknaden ha en generell företagshälsovård som arbetar branschinriktat och mer arbetsmiljöutbildning för bland annat chefer och skyddsombud.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dålig arbetsmiljö bakom höga sjuktal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig