info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggutsläpp på stabil nivå

Bygg- och fastighetsbranschen samt anläggningsektorn låg 2011 bakom utsläpp av 13 megaton växthusgaser. Det motsvarar fyra procent av koldioxidutsläppen från näringslivet under 2011.

Det är Boverket som tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Statistiska centralbyrån undersökt hur byggandet av fastigheter och järnvägar påverkar miljön. Granskningen gäller åren 2008 till 2011 och de har bland annat tittat närmare på miljöindikationer som energianvändning, utsläpp av växthusgaser och användning av hälsofarliga samt miljöfarliga kemiska produkter. Resultatet redovisas i rapporten ”Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014”.

Oförändrad miljöpåverkan

Resultatet visar generellt på en relativ stabil miljöpåverkan från byggandet. När det gäller utsläpp av växthusgaser stod bygg- och fastighetsbranschen för utsläpp av 5 megaton 2011 och väg- och järnvägsbranschen stod bakom utsläpp av 8 megaton. Andelen av utsläppen har minskat något för bygg- och fastighetsbranschen under perioden och ökat något för väg- och järnvägsbranschen. Främst är de cementproduktionen som bidrar till koldioxidutsläppen. Näst mest utsläpp kommer från byggbranschens egen bränsleanvändning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggutsläpp på stabil nivå

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig