info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggherrar kan slippa arbetsmiljöansvar

Beställare av byggen ska kunna lämna ifrån sig sitt arbetsmiljöansvar till byggentreprenören, enligt ett förslag från regeringen. Det möter stark kritik från LO och Byggnads som menar att byggherren måste ta ansvar eftersom man sätter de ekonomiska ramarna. Facket befarar att förslaget öppnar för oseriösa företag och underbudskonkurrens.

Det handlar om byggherrens arbetsmiljöansvar och om att Sverige ska anpassa sig efter EU´s byggplatsdirektiv. Sverige har redan infört merparten av dessa regler i arbetsmiljölagen, men EU har klagat och tyckt att det inte räckt. Det har fått regeringen att lägga ett nytt lagförslag. Enligt en del i förslaget ska byggherren kunna avtala bort sitt arbetsmiljöansvar, bland annat ansvaret för arbetsmiljöplaner, till en uppdragstagare, till exempel byggentreprenören. Detta måste ske skriftligen. Redan idag kan en byggherre överlåta det praktiska arbetet, med arbetsmiljöplaner på en entreprenör, men ansvaret har byggherren ändå kvar. LO anser att det finns många faror med den föreslagna förändringen.

-Vi tycker att förslaget är mycket tveksamt. Det är byggherren som sätter de ekonomiska ramarna och därmed också nivån på arbetsmiljön. Därför tycker vi att han ska ha kvar sitt arbetsmiljöansvar. Finns en möjlighet att överlåta ansvaret på en entreprenör finns också risken att någon frestas att utnyttja detta för att sänka sina kostnader, säger Sten Gellerstedt, på LO.
Risken är att ett företag, en målvakt, kan ta på sig ett ansvar som man inte egentligen tar. Ett företag kan gå i konkurs, finnas utomlands, med mera, resonerar LO.
– Det öppnar för en underbudskonkurrens, säger Sten Gellerstedt.
Men, menar han, då beställarens byggnad alltid finns kvar, har beställaren en tydligare press på sig att ta sitt ansvar. Facken tycker också att flera viktiga frågor inte är klarlagda. Som vem som är ansvarig vid en olycka, till exempel. Byggnads och de andra byggförbunden har under ärendets gång kritiserat förslaget och varnat för följderna. Enligt förslaget får byggherrens ansvar bara läggas över på entreprenören om denne självständigt ansvarar för planering, projektering, eller själva byggarbetet. Det ska också vara ett skriftligt avtal. I fallet med byggherren menar facken att regeringen gått mycket längre än EU-direktivet kräver.

Det är efter krav från EU som regeringen lagt fram sitt lagförslag som väntas antas under hösten och börja gälla från 2009. Samtidigt har regeringen uppdragit åt Arbetsmiljöverket att förverkliga förändringarna i sina föreskrifter.
Då det gäller samordningsansvarig, slår förslaget fast att varje bygge ska ha en sådan. Det tycker de fackliga organisationerna är bra. Däremot hade man velat ha mer långtgående krav på vilken utbildning och kompetens denna ska ha.
– Vi vill att arbetsmiljöverkets byggföreskrifter ska kompletteras med tydliga skrivningar om kompetens och utbildning, säger Sten Gellerstedt.
Det är byggherren eller dess ställföreträdare som ska utse den samordningsansvarige.
Vid en Arbetsmiljöriksdag i Stockholm kom byggplatsdirektivet upp. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin menade att propositionen gör att det blir större tydlighet i ansvarsfrågorna på bygget. Oppositionens Sylvia Lindgren (s) tyckte att det till stora delar är ett förslag som ger en positiv förändring. Men också hon och hennes partikamrater är, i likhet med facken, motståndare till att låta byggherrar slippa arbetsmiljöansvar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggherrar kan slippa arbetsmiljöansvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig