info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 980×260 v47,48

Byggföretag bryter mot diskrimineringslagen: ”Anmärkningsvärt”

Diskrimineringsombudsmannen har undersökt hur bygg- och anläggningsbranschen uppfyller krav i diskrimineringslagen. Resultatet? Inte särskilt ljust.

Diskrimineringsombudsmannen har granskat byggbranschen. Utredaren Ann Frisell Ellburg gjorde en utredning hur lagen efterlevs. Resultatet? Inte särskilt bra. Foto: Mostphotos, privat.

Ann Frisell Ellburg, utredare på Diskrimineringsombudsmannen har kollat vilka riktlinjer och rutiner bygg- och anläggningsbranschens har, för att förhindra trakasserier och repressalier. I rapporten ingår 168 arbetsgivare med fler än 100 arbetstagare.

Vad kom ni fram till?
– Att en stor majoritet av de granskade arbetsgivarna brast i kraven på att ha riktlinjer och rutiner. Enbart 8 procent av arbetsgivarna levde upp till bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Endast 8 procent uppfyllde kraven. Vad är din kommentar till det?
– Att det är anmärkningsvärt. Diskrimineringslagen är ändå en lag som alla arbetsgivare måste följa. Det verkar som om man inte har insett att man måste ta reda på vad som gäller. Det är också konkreta krav att ha riktlinjer och rutiner.

Har arbetsgivare för dåliga kunskaper?
– Ja, det var en av de slutsatser vi drog. Det finns en kunskapsbrist när det gäller att man enligt lagen måste ha riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera diskriminering på arbetsplatsen. Vi undersökte specifikt just arbetsgivarnas riktlinjer och rutiner för att förhindra diskriminering i tillsynen.

Ni gjorde en liknande undersökning i kommunsektorn, hade kommunerna lika ”dåliga” kunskaper?
– Ja, det var ungefär samma siffror där. Cirka 90 procent av kommunerna hade brister i riktlinjer och rutiner, precis som inom bygg. Så bygg- och anläggningsbranschen sticker inte ut.

Byggsektorn är medvetna om risken för könsdiskriminering i branschen, enligt rapporten.
– Ja, det är ju en ojämn könsfördelning i branschen och det verkar ha lett till att man jobbat mycket med dessa frågor – vilket är bra. Samtidigt verkar kunskapsnivån om de andra diskrimineringsgrunderna vara låg.

Vilka andra diskrimineringsgrunder, till exempel?
– Etnisk tillhörighet till exempel. Det visar våra intervjuer, att den typen av diskriminering behöver få mer fokus i branschen. Det finns totalt sju diskrimineringsgrunder.

Vilka är de sju diskrimineringsgrunderna?
– Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Hur vanligt är det med repressalier om någon anmält att det förekommer diskriminering?
– Det kan jag inte uttala mig om eftersom vi i den här rapporten inte undersökte det. Men lagen säger att arbetsgivare måste ha riktlinjer för att förhindra repressalier och rutiner för hur man ska agera, om det förekommit repressalier. Repressalier kan till exempel innebära att man drabbas av någon form av bestraffning för att man anmält trakasserier.

Om 92 procent av arbetsgivarna har brister i riktlinjer eller rutiner. Det visar väl att Diskrimineringsombudsmannen inte når ut med information?
– Så kan det vara, men som arbetsgivare måste man ta sitt ansvar, att följa lagen och ta reda på vad som krävs. DO har något som heter E-guiden. Jag vill uppmana arbetsgivare att ta del av den och gå in på vår hemsida och titta på filmer om olika slags diskriminering. Snart lägger vi också ut filmer som handlar om repressalier.

Annons
Bluebeam 250×600 v46-49

Du läser: Byggföretag bryter mot diskrimineringslagen: ”Anmärkningsvärt”