info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbranschen backar

Bygg- och anläggningsverksamheten har backat något under januari. Närmare 60 procent av företagen anger att orderstockens storlek är för liten.

Konjunkturbarometern för januari visar att det går uppåt för tillverkningsindustrin, detaljhandeln och privata tjänstenäringar. Däremot backar bygg- och anläggningsverksamheten något. Orderstockarna inom bygg- och anläggningsverksamheten har ökat endast marginellt de tre senaste månaderna. Byggproduktionen har ökat något, men antalet anställda fortsätter att minska. En majoritet av byggföretagen, närmare 60 procent, anger otillräcklig efterfrågan som främsta hinder för verksamheten.

Optimistism inför framtiden

Inför de tre närmaste månaderna är byggbranschen optimistisk och såväl orderstockar som byggproduktion förväntas öka. Även sysselsättningen bedöms stiga något, efter att ha minskat under snart två års tid. På ett års sikt är företagens bedömning mer optimism än på länge. Drygt 60 procent av byggföretagen räknar med att byggmarknaden kommer att utvecklas positivt det kommande året.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbranschen backar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig