info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggboom minskar utbetalningar

Den heta byggbranschen och låga arbetslösheten har gjort att utbetalningarna från flera fackförbunds A-kassa minskat kraftigt. Det gäller samtliga län i Sverige med undantag av Gotland.

Under första kvartalet 2007 utbetalades 6,2 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en minskning med 1,7 miljarder jämfört med samma period förra året. I personer räknat är det 50 000 färre som fick arbetslöshetsersättning. Minskningen beror på den höga efterfrågan på arbetsmarknaden och högkonjunktur inom bland annat byggbranschen. Utbetalningarna från Byggnads, elektrikernas och målarnas A-kassor har sjunkit med 40 procent på bara ett år.

De nya ersättningsreglerna som infördes tidigare i år har ännu inte hunnit påverka utbetalningarna nämnvärt. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer under juli analysera vilka effekter förändringarna bidragit med. Utbetalningar av A-kassa har minskat i hela Sverige förutom på Gotland där en mindre ökning skett. Den största minskningen har Kronobergs län med 28 procent, tätt följt av Stockholm och Skåne med 24 respektive 22 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggboom minskar utbetalningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig