info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v15

Byggare tvingas betala tillbaka coronastöd

Byggbranschen sticker ut då det gäller krav på återbetalning av felaktiga omställningsstöd. Bygg har högst andel återbetalningskrav av alla branscher. ”Kan vara en signal.”

Bygg fick förhållandevis mest återkrav på omställningsstödet. Foto: Mostphotos

Under första halvåret förra året betalade Skatteverket ut 5,8 miljarder kronor i omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning och problem med fasta kostnader under pandemin. Stödet kan bland annat gå till lokal- och maskinhyra.
Vid efterkontroller har Skatteverket upptäckt fel och har nu begärt tillbaka cirka 32 miljoner av de utbetalda pengarna.

Byggbranschen har hittills sökt och fått förhållandevis lite av stöden, ungefär en procent eller 58 miljoner kronor. Däremot ligger bygg i topp då det gäller andelen återkrav, det vill säga krav på att felaktiga stöd ska betalas tillbaka. Byggbranschens andel av återkrav ligger på 2,33 procent, medan nummer två, jord, fiske och skogsbruk, ska betala tillbaka 1,88 procent. Men de flesta branscherna ligger betydligt lägre. Hotell- och restaurang, som beviljats mest stöd av alla branscher, har till exempel krav på att betala tillbaka 0,36 procent av pengarna.

Så vad kan man säga om den här siffran i bygg?

–  Bland alla branscherna ligger byggbranschen högst upp. Det kan vara en signal om att det finns oegentligheter i detta men jag vill poängtera att det är lite för tidigt att dra alltför stora slutsatser. Vi behöver undersöka detta djupare, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Han säger att en stor del av felen är oavsiktliga, lagstiftningen är inte helt lätt att förstå men att det också döljer sig medvetna fel i återkraven. På hela arbetsmarknaden har Skatteverket anmält 300 misstänkta omställningsstödsbrott till Ekobrottsmyndigheten.

Det vanligaste felet generellt sett är att företag gjort utdelningar till aktieägarna och det är inte tillåtet för den som vill ha omställningsstöd. I andra fall har man överdrivit de fasta kostnaderna eller den tidigare omsättningen.

Conny Svensson tror att byggbranschen framöver i högre grad kommer att ansöka om omställningsstöd.

–  Vi har inte sett byggbranschen så mycket i ansökningarna då branschen klarat sig ganska väl, Men vi förväntar oss att det kommer fler, vi har fått signaler om att orderböckerna inte fylls på som tidigare, säger han.

Annons
Bluebeam 250×600 v13-18 desktop

Du läser: Byggare tvingas betala tillbaka coronastöd