info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg i topp bland riskjobb

Trä-, metall- och byggindustri är de branscher där människor löper störst risk att bli arbetsskadade. Störst risk löper träindustriarbetare följt av gruv-och bergarbetare, samt murare, betong-, bygg och anläggningsarbetare. Det visar ny statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro, från Arbetsmarknadsförsäkringar, Afa.

Olika typer av byggnadsarbete ligger med i toppen på arbetsmarknaden då det gäller risker för skador, enligt Afas rapport som bygger på bolagets skadestatistik.
Det är Afa som gjort bedömningen genom att lägga samman faktorer som risk för medicinsk invaliditet och arbetssjukdom, sjukdom som medfört sjukskrivning i mer än 90 dagar, samt aktivitets- och sjukersättning. Detta kallas för allvarlighetstal.

Toppen på listan för 2002 ser ut så här:
1.träindustriarbetare, allvarlighetstal, 16,9
2.gruv-, bergsarbete, stenhuggare, 14.0
3.murare, 10,9
4.metallarbetare, 10,5
5.betong-, bygg-, anläggningsarbetare 10,1
6.isolerings- och vvs-montörer 9,0
Samtliga löper en betydligt större risk att råka ut för en arbetsskada eller att bli långvarigt sjukskriven än genomsnittet på arbetsmarknaden. Det genomsnittliga talet är 4,0. För till exempel ett sjukvårdsbiträde ligger siffran på 3,1.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg i topp bland riskjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig