info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bra drag i byggbranschen

Konjunkturen i byggsektorn fortsätter att stärkas och aktiviteten i branschen är nu betydligt högre än normalt. Det visa dagens barometer från Konjunkturinstitutet.

Den så kallade konfidensindikatorn som visar aktiviteten i branschen steg till 112,4 under oktober månad. En uppgång med 1,6 enheter jämfört med september. En nivå på 100 är att betrakta som en normal aktivitetsnivå.
Under den senaste månaden uppger byggföretagen att såväl byggandet som orderstockarna ökat. Även när det gäller antalet anställda pekar pilarna uppåt. Samtidigt anger 61 procent av företagen – en uppgång från 51 procent i september – att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande.

Positivt närmaste året

Även på längre sikt ser det bra ut för branschen. Byggföretagen är betydligt mer optimistiska än normalt. Bolagen räknar med ökad aktivitet och ökad sysselsättning. På ett år sikt tror de även på att anbudspriserna kommer att stiga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bra drag i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig