info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Boverket: ny bostadsprognos

Boverket har justerat sin prognos över behovet av bostäder. Orsaken är bland annat att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet.

Boverket har justerat sin prognos. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning.
Behovet av nya bostäder för de närmaste tio åren, fram till 2025, bedöms vara 710 000. Fram till 2020 behöver det byggas så mycket som 88 000 nya bostäder per år, enligt Boverket.

Folkmängden ökar

Anledningen till att Boverket har reviderat byggbehovsprognosen är att SCB publicerat en ny befolkningsprognos i april 2016.
Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka.
I åldern 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon medan barn och unga under 20 år, förväntas bli drygt 400 000 fler och de äldre över 65, drygt 300 000 fler 2025 – än de var 2015.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Boverket: ny bostadsprognos

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig