info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Du har rätt att vara säker – oavsett språk

Måste agera

”Alla måste kunna svenska på bygget.” En vanlig replik, men verkligheten är ju att det i dag finns arbetare som varken talar svenska eller engelska på byggena och både byggverksamheten och säkerheten måste funka ändå. Det sämsta man kan göra är att stoppa huvudet i sanden och strunta i att hantera problemen. Vittnesmålen från byggarbetsplatserna är många om riskerna som uppstår när man inte kan tala med varandra, med risk för felkopplad last och att folk är på fel ställe vid fel tillfälle.

Ett exempel: Vid utbyggnaden av en fabrik i Husum föll en utländsk arbetare 6,5 meter och skadades allvarligt. På arbetsplatsen talades minst 14 språk och både Arbetsmiljöverket och polisen konstaterade allvarliga brister då det gällde kommunikation.

Ytterst ansvariga för skyddet på byggena är arbetsgivare och samordningsansvariga. De måste ha koll på språkproblem och betala det som krävs för att kommunikationen ska fungera.

”I samma stund man slutar att bry sig om sin arbetskamrat, blir mycket väldigt mycket farligare”

Tolk och tid

Det faller på sin egen orimlighet att någon som bara kommer hit för att jobba tillfälligt ska kunna svenska prickfritt. Mina egna årslånga studier i spanska har gett mig en stor ödmjukhet inför språkinlärning. Arbetsgivaren och den ansvariga för arbetsmiljösamordningen måste helt enkelt ta med språket i beräkningen under riskbedömningarna.

Så vad kan man göra? Hålla genomgångar med hjälp av tolk och förvissa sig om att alla förstått. Ha skriftliga instruktioner på olika språk och lära ut de enklaste varningsorden och begreppen på ett sätt som alla förstår. Det krävs extra tid för kommunikation på ett bygge med många språk.

Sammanhållning viktig

Det värsta med språkbarriären är att den skiljer arbetare åt. Jag lämnar de brännande frågorna om löner och andra villkor åt sidan och tar fasta på vad som händer när folk inte kan prata i boden. När arbetare inte talar med varandra, kanske varken kan eller vill förstå, så sänker det gemenskapen på ett bygge och det är lättare för en arbetsgivare att splittra ett lag. Jag skulle tro att de flesta arbetare egentligen vill ha kontakt och alla har ett ansvar för att det sker.

I samma stund man slutar att bry sig om sin arbetskamrat, blir bygget väldigt mycket farligare.

Annons
Annons
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Annons

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig