info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Avtalsbrott för arbetsmiljön"

"Vi bryter mot avtalet av arbetsmiljöskäl" säger Per Kinell, avdelningschef på NCC. Företaget har gått ut med att de sätter en egen lön på projekt i Västsverige där utbetalningsnivån gäller.

Lönevisterna mellan NCC och Byggnads i Västsverige har pågått länge, i grund och botten handlar de om hur lönesystemet ska utformas.
Enligt Per Kinell, avdelningschef på NCC, är det i nuläget runt 150 arbetare på 14 arbetsplatser som får lön på utbetalningsnivån, alltså mellan 165 och 170 kronor. Vissa har haft den nivån i över ett år, enligt Per Kinell. (Utbetalningsnivån är en lön som gäller så länge parterna inte kommer överens.)
I dag har NCC gått ut med att de ska börja betala ut en lön på 198:19 i timmen till de berörda arbetarna i stället, trots att det inte är enligt kollektivavtalet.

”Gör detta av arbetsmiljöskäl”

– Vi vill ju självklart följa kollektivavtalet, men samtidigt har vi ett ansvar för våra medarbetare enligt arbetsmiljölagen och då känner vi att läget är så psykosocialt jobbigt så att vi måste agera. Då väljer vi att, av arbetsmiljöskäl, bryta mot kollektivavtalet och betala högre än utbetalningsnivån, säger Per Kinell.
Han konstaterar att man försökt nå en förhandlingslösning med Byggnads under en längre tid.
– Tyvärr har de förhandlingarna gått i stå och vi känner att vi har ingen riktig möjlighet att i närtid lösa situationen förhandlingsvägen.

Bygger på snittlön

Per Kinell säger att situationen som varit skapat stor oro. Enligt hans uppgifter har ett trettiotal personer, både tjänstemän och yrkesarbetare, lämnat företaget och angett tvisterna som en bidragande orsak till det.
Den nya lönen på 198:19 i timmen, som NCC planerar att betala ut på måndag, bygger på förra årets lönenivå.
– Det är snittförtjänsten vi hade på alla våra prestationslöneprojekt 2014, med tillägg för den avtalsenliga löneökning som kom i april, säger Per Kinell.
Vad räknar ni med ska hända efter det här?

– Förhoppningsvis kan vi fortsätta förhandlingen med Byggnads för att hitta lösningen, vi vill ju komma fram till en lösning. Men vi måste agera för att skapa en ro på våra arbetsplatser.
Så detta är någon slags tillfällig utbetalningsnivå för er, ni ser det inte som en lösning på konflikten med den här lönen?

– Nej, det är det ju inte, vi hoppas ju på att hitta en förhandling med Byggnads. Det här är en förhöjd utbetalningsnivå för att få en arbetsmiljö som är dräglig.

Byggnads avvaktar

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin är i det här läget ovillig att kommentera NCCs agerande.
– Jag har fått reda på det här i dag och jag har inte alla uppgifter, så jag vill inte göra någon bedömning. Vad jag fått veta så säger de ju att de ska betala ut på måndag, vi får väl avvakta och se om de gör det, säger han.
Han konstaterar att avtalsbrott, om sådant sker, hanteras i vanlig ordning med förhandling.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Avtalsbrott för arbetsmiljön"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig