info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 v49

”Att kunna några ord gör jobbet säkrare”

En balk håller på att falla, någon är på väg att ramla ner i ett hål. Då krävs det snabba rop – på rätt språk. Här är Byggnadsarbetarens lilla säkerhetsordlista.

På många byggen är språkbarriärer en säkerhetsrisk. Att inte förstå varandra i en farlig situation kan leda till olyckor.
– Ibland räcker det med att kunna några få ord för att göra jobbet säkrare. Att förstå de viktigaste orden på arbetskamraternas språk kan vara avgörande om man måste agera snabbt, säger Marvel Torrico, betongarbetare och skyddsombud på Peab.
Själv kom han till Sverige från Bolivia 1996 utan att kunna svenska.
– Jag tog hjälp av andra som kunde språket. Problemet är att när man kommer till ett nytt land vill man inte visa att man inte förstår, man är rädd att bli av med jobbet, säger han.

”Viktigt kunna varningsrop”

Byggnadsarbetaren samlade honom och två andra flerspråkiga skyddsombud för att prata om språkförbistring, risker och vilka ord man absolut behöver kunna. De jobbar alla med renoveringen av Sollentuna sjukhus, ett jobb med byggnadsarbetare från flera länder. På sådana byggen talar ofta någon i varje arbetslag engelska, men det räcker inte om man snabbt behöver varna för ett kranlyft med hängande last.

– Varningsrop som ”Akta dig” och ”Flytta på dig” är viktiga. ”Hjälp” är ett annat bra uttryck, säger ställningsbyggaren Piotr Kwasny som kom från Polen för tio år sedan.
– Och så ”avspärrningsband”. Jag vet inte hur mycket jag har tjatat om att folk måste respektera avspärrningsband. Ett annat uttryck jag använder jämt är ”No, you can’t do that” (Nej, du får inte göra så), säger skyddsombudet och snickaren Rikard Mossberg. Han använder engelska ganska mycket men långtifrån alla förstår.

En bra stämning på bygget främjar säkerheten, är de eniga om. Att bara kunna byta några ord med arbetskamraten, fråga hur kollegan mår, höjerstämningen. Samtidigt kan många säkerhetsproblem lösas vid fikabordet. Men det finns ett svåröversatt uttryck som både Piotr och Marvel har lärt sig uppskatta.
– Alla pratade om ”Fika”. Jag lärde mig snabbt vad det var. Men just det ordet har vi inte på polska, säger Piotr Kwasny.

Annons
EHRAB 250×600 v49a
EHRAB 250×600 v49c
EHRAB 250×600 v49b

Du läser: ”Att kunna några ord gör jobbet säkrare”