info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Asbeststopp för sjätte gången

Renoveringsarbetet på Åhléns varuhus i Uppsala stoppades igår på grund av att asbest fanns i lokalerna. Det var det sjätte asbeststoppet på bygget sedan i maj.

När byggnadsarbetarna på Åhléns varuhus i Uppsala började arbeta på tisdagen hittade de asbest. Skyddsombudet, Jens Johansson, lade ett skyddsombudsstopp på arbetsplatsen.
– Det var sjätte gången sedan bygget startades. Nu måste vi nog fundera på att göra en polisanmälan, säger Anders Larsson på Byggnads avdelning i Uppsala.

Johnsonkoncernens fastighetsbolag Axfast AB äger fastigheten och är byggherre. Veidekke utför byggnadsarbete och tillsammans med underentreprenörer är ett 30-tal personer igång med jobb i varuhuset. Samtidigt hålls varuhuset öppet för kunder. Både byggnadsarbetare och kunder har utsatts för asbest vid upprepade tillfällen under arbetets gång.
– Vi är visserligen samordningsansvariga men vi har ett undantag för asbest och saneringen ska skötas av ett annat företag som har ett uppdrag direkt från Axfast, säger Jan-Erik Johansson, arbetschef på Veidekke.

Olof Erstorp på Axfast säger att man gjorde en plan för hur arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt i samband med ett större stopp i juli. Han beklagar att man missat att göra en asbestinventering från början.
Varuhuset är byggt runt en stålkonstruktion som besprutats med asbest som brandskyddsmaterial. Det första stoppet kom sedan firman som skulle riva undertak funnit asbest. Därefter har arbetsmiljöinspektionens krav på sanering genomförts, arbetet satts igång igen bara för att på nytt stoppas när nya asbestfynd gjorts.

– Det verkar som om saneringen inte fungerat. Och fortfarande finns det ingen inventering gjord i fastigheten, säger Anders Larsson på Byggnads.
Olof Erstorp menar att planen nu ersätter en inventering och att dagliga skyddsronder ska innebära att arbetet kan bedrivas säkert. Trots det blev det alltså ett nytt stopp när rivningsjobb på ett nytt ställe i fastigheten inleddes på tisdagen.
– Vi har hört att skyddsronderna inte genomförs och nu har vi förstäkt vår byggledning på plats, säger Olof Erstorp på Axfast.
Arbetsmiljöinspektionen tillät senare på tisdagen att arbetet återupptogs. Då hade de nya asbestfynden sanerats.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Asbeststopp för sjätte gången

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig