info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetsmiljön i fokus år 2000

Byggarbetsplatsen är fortfarande en av de allra farligaste arbetsplatserna på hela arbetsmarknaden.

Vid millennieskiftet inleds därför Byggnads arbetsmiljöår. År 2 000 ska bli startskottet på en långsiktig arbetsmiljösatsning.
– Våra medlemmars arbetsmiljö har försämrats drastiskt under senare delen av 1990-talet, säger Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.
– Vi befarar också att olyckor och belastningsproblem kommer att öka. Nu behövs det en förändring.
Några frågor som särskilt ska belysas under detta år är:
Pressade byggtider och stressen det orsakar, fallolyckor, kemiska risker, som exempelvis isocyanater, fysisk belastning som tunga lyft och ensidiga arbeten, buller, vibrationer och företagshälsovård.
Målet är att fästa uppmärksamhet på och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser. En koppling kommer också att göras mellan arbetsmiljö och miljöfrågor. Byggnads kommer att söka ett samarbete med såväl byggarbetsgivare som byggherrar för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö.
Till hösten kommer den lokala arbetsmiljön att stå i fokus. Under några veckor ska varje avdelning på olika sätt belysa arbetsmiljöproblem. Vad som händer då avgörs av det byggande som finns lokalt och på de speciella arbetsmiljöfrågor som finns på arbetsplatserna just där. Byggnads förbundsledning kommer under året att vara ute på arbetsplatser runt om i landet för att belysa arbetsmiljöfrågorna.
Arbetsmiljöplaner kommer att särskilt tas upp eftersom det är en slags grund i arbetsmiljöarbetet. Det ska finnas en arbetsmiljöplan innan ett bygge startar, som bland annat tar upp säkerhetsrisker och hur de ska lösas. Men ofta finns ingen sådan plan. Byggnads tänker undersöka hur vanligt det är att byggherrar bryter mot föreskriften.
Under året planerar förbundet också att göra en utbildningssatsning på en utökad och förbättrad utbildning för såväl skyddsombud som funktionärer i arbetsmiljöfrågor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetsmiljön i fokus år 2000

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig