info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 980×240 V46

Arbetsgivarna slarvar – golvläggare och kakelsättare riskerar allergi

Lim, fogmassa, lacker och damm är stora sjukdomsrisker för golv- och väggbeläggningsarbetare. Ändå följer arbetsgivarna inte reglerna för att skydda dem. När Arbetsmiljöverket granskade fick nära 80 procent krav.

Golvläggare riskerar att få allergier av sitt jobb. Fler måste få kunskap om riskerna med kemikalier, anser Elin Löfström-Engdahl. Foto: Arbetsmiljöverket/Mostphotos

61 av 80 arbetsgivare inom golv och väggbeläggning fick olika krav i samband med inspektioner som Arbetsmiljöverket gjort under en EU-insats, som pågått under två år. De flesta av arbetsgivarna hade ingen eller bristande förteckning på bygget över de kemiska risker som fanns och hade inte gjort någon tillräcklig riskbedömning av jobbet.

– Det är allvarligt. Man måste veta vilka risker som finns på en arbetsplats för att kunna skydda arbetarna och veta vilket skydd som ska användas, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Kemikalier i lim, lack , färg, fog och damm är de största riskerna för golv- och väggbeläggningsarbetare. Olika väggbeläggningar hanteras av dem som jobbar med  kakel, klinker och våtrum. För dem är allergier en stor och allvarig risk.

– Men sedan jobbar de på arbetsplatser där det är risk att de utsätts för damm och svetsrök, som kan vara cancerframkallande och även dessa risker måste medarbetaren få information om så att arbetet kan ske säkert, säger Elin Löfström-Engdahl.

Arbetsgivarna är skyldiga att ha kontroll på de kemiska riskerna på bygget, göra riskbedömningar, dokumentera och informera sina anställda om hur till exempel kemikalier eller svetsrök ska hanteras på ett säkert sätt.

Elin Löfström-Engdahl tycker det är nödvändigt att öka medvetenheten om farorna med kemikalier på byggen.

–  En del arbetsgivare har koll på kemikalier som är märkta med varningssymboler, men missar de risker som uppstår i verksamheten och som kan vara hälsofarliga. Det kan vara avgaser, slipdamm, eller kvartsdamm, säger hon.

Bland vissa av arbetsgivarna var det också brister i informationen till de anställda om hur de skulle hantera kemikalierna på ett säkert sätt.

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.

Fakta: Undersökningen

61 av 80 arbetsgivare fick olika krav.
56 fick krav för att de hade ingen eller brister i sin förteckning av kemikalier.
59 fick krav för att de inte riskbedömt arbetet tillräckligt.
32 fick krav för att de inte informerat sina arbetstagare om hur de ska jobba säkert med kemikalierna

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Bluebeam 250×600 V46-48 PC