info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Arbetares liv vägs mot företags kostnader när Arbetsmiljöverket utreder kvartsdamm

För mycket kvartsdamm innebär livsfara för byggnadsarbetare. Men den planerade sänkningen av gränsvärdet kanske inte blir av. "Arbetarna riskerar att dö i onödan", säger överläkare Maria Albin.

Arbetsmiljöverket har föreslagit en sänkning, en halvering, av gränsvärdet för kvartsdamm. Kvarts kan ge dödliga sjukdomar och därför har såväl medicinska experter inom arbetsmiljö som fackliga organisationer krävt en sänkning. Men arbetsgivarsidan är kritisk, däribland Sveriges Byggindustrier, som motsätter sig att gränsvärdet sänks.
Byggnads arbetsmiljöombudsman, Ulf Kvarnström, är oroad.
– Vi är rädda att arbetsgivarnas krav leder till att det gamla gränsvärdet behålls. Det vore en katastrof. Byggnadsarbetare arbetar ju i den här typen av damm hela tiden, det krävs en sänkning av gränsvärdet för att skydda dem, säger han.
Jens Åhman är enhetschef och ansvarig för frågan på Arbetsmiljöverket. Han säger att Arbetsmiljöverket inte har bestämt sig. Att beslutet antingen kan landa i en sänkning eller i att man behåller det gamla gränsvärdet.
– Förslaget om att sänka gränsvärdet har varit ute på remiss. Vi är inte färdiga med bedömningen ännu. Eftersom detta är en så infekterad fråga, har vi kallat till ett möte med parterna för att höra deras åsikter, säger han.

”Klart förhöjd risk”

Risken för att gränsvärdet inte sänks upprör Maria Albin, överläkare och professor vid institutet för miljömedicin i Stockholm. Hon och hennes kollegor har länge kämpat för en sänkning.
– Dagens gränsvärde innebär en klart förhöjd risk för att arbetare ska få lungcancer, silikos och kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol). Det innebär risker långt över det acceptabla. Arbetarna riskerar att skadas och dö i onödan, trots att vi vet hur man ska hindra det, säger hon.
Ett gränsvärde avgör hur höga halter av ett ämne som arbetare får utsättas för. För kvartsdamm är gränsvärdet idag 0,1 milligram per kubikmeter luft. Enligt förslaget skulle det halveras. Maria Albin tycker att en sänkning av gränsvärdet till 0,05 vore ett bra första steg på vägen.
– Men sedan måste man gå vidare och sänka mer. Den internationella medicinska expertisen på området är enig, de rekommenderar att man ska sänka till 0,025 för att man ska vara säker på att skydda arbetarna.

LÄS MER:
Kvartsdamm på bygget skördar liv

Forskarna larmar om gränsvärde

”Jag hade lungor som en 65-åring”

Reglerna om kvartsdamm berör en stor del av arbetsmarknaden. Kvarts är en utbredd fara och byggbranschen är en av de mest utsatta. Riskerna uppstår när man bearbetar sten och betong. Kvartsdamm kan ge silikos och lungcancer och ökar risken för hjärtinfarkt, kol, samt ledgångsreumatism. 2007–2012, till exempel, dog 17 personer från byggverksamhet som fått silikos, visar en forskningsrapport. Bland dem fanns betongarbetare, anläggningsarbetare och bergsprängare.

LÄS MER:
Kvartsdamm och svetsrök ökar risk för hjärtinfarkt

Väger liv mot kostnader

Men trots risken för dödliga sjukdomar, kanske inte gränsvärdet ändras ändå. Det är inte självklart att sänka gränsvärdet på grund av hälsoriskerna, enligt Arbetsmiljöverkets Jens Åhman. Detta eftersom man inte bara tar hänsyn till människors hälsa då man sätter gränsvärden.
– Vi har administrativa gränsvärden, vilket också gör att vi måste göra en samhällsekonomisk bedömning. Vad kostar det samhället att ha det här gränsvärdet? Hur många liv sparar vi? Det får man väga mot varandra, säger han.
Varför kan man inte ha ett gränsvärde som bara baseras på hälsa?

– Då kan det slå ut industrin.
Så man väger liv mot industrins kostnader?

– Ja precis, man väger kostnader mot varandra. Sedan får man inte bara fixera sig vid en siffra. Det handlar framförallt om att göra åtgärder för att minska riskerna så att arbetarna inte blir utsatta för dammet, säger Jens Åhman.

Arbetsgivare kritiska

Ett ändrat gränsvärde bedöms kräva åtgärder av företagen i form av bland annat mätningar och skydd och tekniska installationer. Arbetsmiljöverket har gjort en konsekvensanalys av vad ett sänkt gränsvärde skulle kosta företagen och uppskattar det till en engångskostnad på cirka två miljarder kronor. Svenskt Näringsliv är kritiska till beräkningarna, tror de är i underkant och säger i sitt remissvar att man är mycket tveksam till om företagens kostnader vid ett sänkt gränsvärde kan motiveras av hälsovinsterna.
Sveriges Byggindustrier, där Björn Samuelson är arbetsmiljöexpert, vill behålla dagens gränsvärde.
– Vi tycker det viktiga är att få alla att följa de gränsvärden som finns idag, istället för att man gör en sänkning. Vi tycker att företagen ska ha samma regler som inom EU, som i nuläget inte sänker, säger han.

LO: ”Stora vinster med sänkning”

Sten Gellerstedt, utredare på LO, hävdar att Arbetsmiljöverket överskattar kostnaderna för att sänka gränsvärdet och underskattar vinsterna. Han säger att han är rädd att verket tar för stor hänsyn till industrin och att det inte blir någon ändring.
-Det finns stora vinster både hälsomässiga och ekonomiska, med att införa ett lägre gränsvärde. Från LO´s sida räknar vi med att ett sänkt gränsvärde till 0,025 skulle spara minst en miljard kronor per år i färre sjukfall, säger han.


Förslaget om en ändring av gränsvärdet för kvartsdamm ingår i en revidering av föreskriften Hygieniska gränsvärden. Beslut beräknas i december och tanken är att förändringarna ska träda i kraft ett halvår senare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Arbetares liv vägs mot företags kostnader när Arbetsmiljöverket utreder kvartsdamm

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig