info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allvarliga risker med skopor som lossnar

NCC har haft två mycket allvarliga tillbud med grävskopor under våren. Skoporna har lossnat och fallit från sina fästen. – Vi vill nu varna andra, så att inte fler råkar illa ut, säger Carina Vestrin, arbetsmiljöchef på NCC, som också slagit larm till arbetsmiljöverket.

Fler olycksfall och tillbud med skopor som lossnat har också förekommit, såväl inom NCC som i branschen i övrigt.
2002 inträffade en dödsolycka på en NCC-arbetsplats, då en skopa lossnade från fästet. I samband med olycksutredningen konstateras att det är vanligt inom branschen att flytta skopor genom att låta dem hänga i redskapsfästet, det vill säga rototilten, utan att låsa fast dem. Orsaken är att det ofta ses som enklare och snabbare.

Vid ett av NCCs tillbud under våren 2005 lossnade skopan från grävmaskinen och föll ner i ett schakt, där arbete pågick. Ingen blev dock träffad.
I det fallet hade grävmaskinisten kopplat på skopan och ville förvissa sig om att den satt fast. Han skakade då på skoparmen och då föll skopan av.
Vid årets två tillbud på NCC har skopan varit fastsatt vid en rototilt.
– Efter tillbuden har vi kontaktat företaget Indexator, en tillverkare av rototilt. De har sagt att skoporna inte varit fastlåsta på rätt sätt. Vi har därför gått ut med i information i vår organisation om att skopor och andra redskap måste vara fastlåsta enligt tillverkarens instruktioner, säger Carina Vestrin.
Hon lägger också ett ansvar på tillverkarna.
– Maskinen borde inte gå att köra om inte skopor och redskap är ordentligt fastlåsta i rototilten, säger hon.
På NCC finns en skriven rutin för hur skopor ska bytas, men ibland byter man skopor många gånger på en dag. Då händer det att uppmärksamheten minskar.

Carina Vestrin har tillsammans med fackliga företrädare från Byggnads, Seko och Ledarna i början av maj vänt sig till arbetsmiljöverket för att få stöd.
– Vi begär hjälp så att de tillsammans med oss kan göra något.
En handläggare på verket ska i slutet av augusti börja arbeta med ärendet.
Också arbetsmiljöverket har fått uppgifter om några andra tillbud med skopor, men ett problem är att tillbuden bara rapporteras till vart och ett av distrikten. Någon övergripande sammanställning görs inte.

Bland ombudsmän på Seko finns kännedom om flera fall där skopor lossnat och det finns sannolikt även ett mörkertal, eftersom alla tillbud inte rapporteras.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allvarliga risker med skopor som lossnar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig