info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Allt fler allvarliga olyckor på byggen

Antalet allvarliga olyckor ökar bland byggnadsarbetare. På ett år har olyckorna ökat med 22 procent. På fem år med hela 70 procent, enligt statistik från AFA Försäkring.

Antalet allvarliga arbetsolycksfall minskade under hela 2000-talet fram till 2009, men sedan hände något, den nedåtgående trenden bröts och kurvan har sedan dess pekat uppåt. AFA:s statistik över allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro visar att trenden fortsätter. De två yrkesgrupper som har den högsta risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall är träarbetare i byggsektorn och träarbetare inom industrin, om man tittar på antalet fall per 1000 sysselsatta.

Eftersläpning

Statistiken har en viss eftersläpning, och sträcker sig i rapporten fram till och med år 2013.
-Inom yrkeskategorin ”betong- bygg och anläggningsarbetare”, där även plåtslagare, glasarbetare, takläggare och maskinförare ingår, har antalet allvarliga arbetsolycksfall ökat med 70 procent mellan åren 2009-2013.
-I yrkesgruppen snickare är ökningen 54 procent sedan 2009.
-I VVS-gruppen är ökningen 78 procent sedan 2009.
Definitionen på ”allvarliga arbetsolycksfall” är att de lett till sjukskrivning i mer än 30 dagar eller medicinsk invaliditet.

1687 allvarliga byggolyckor

I gruppen träarbetare inträffade 625 allvarliga olyckor under år 2013. I betong, anläggning, glas, plåt och maskingruppen inträffade 771 olyckor samma år.
Den sammanlagda olyckssiffran inom byggsektorn för 2013 landade på 1687.
Statistiken, som bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan, visar att borrmaskiner, slipmaskiner, roterande handhållna verktyg, samt lyftanordningar ofta är inblandade i allvarliga olyckor. Ungefär en tredjedel av de allvarliga olyckorna handlar om fall, ofta från lösa stegar.

Betong, anläggning, plåt, glas, maskin, takläggare, montör:
2009: 454 allvarliga olyckor
2010: 533
2011: 643
2012: 629
2013: 771

Träarbetare:
2009: 406 allvarliga olyckor
2010: 516
2011: 542
2012: 538
2013: 625

Isolerings och VVS-montörer:
2009:
78 allvarliga olyckor
2010: 90
2011: 93
2012: 118
2013: 154

Golvläggare:
2009:
18 allvarliga olyckor
2010: 23
2011: 21
2012: 31
2013: 42

Läs hela AFA-rapporten här.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Allt fler allvarliga olyckor på byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig