info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

60 procent slarvar med riskbedömningar

Sex av tio mindre byggföretag saknade eller hade brister i riskbedömningar av arbetsmiljön. Det ledde till drygt 700 inspektionsmeddelanden och 990 krav. Det visar en sammanställning av inspektionerna under Arbetsmiljöverkets arbetsmiljövecka.

Totalt har 1 150 arbetsplatser besökts hos mindre arbetsgivare med mellan tre och 50 anställda. Det rör sig om företag inom el, vvs, ventilation, måleri, glas, golvläggning och snickerier. På samtliga företag har Arbetsmiljöverkets inspektörer granskat hur det står till med riskbedömningar, vilket är en del i det förebyggande arbetet för att hindra allvarliga olyckor. 720 företag fick krav på sig att åtgärda brister. Antingen saknade de riskbedömning eller fanns det brister i den. Till exempel att man inte följt upp riskbedömningar inför förändringar i verksamheten. Förutom de inspektioner som gjorts runtom i landet har Arbetsmiljöverket också gått ut med information om riskbedömning till sammanlagt cirka 15 000 företag.

Sedan år 2 000 har 100 personer dött i byggolyckor. Bara i år har 16 personer omkommit på byggen och till det kom rapporter om ytterligare en dödsolycka, under torsdagen.
Tendensen med de ökande dödsolyckorna oroar Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.
– En tendens som vi oroas inför är utvecklingen av dödsolyckorna. Den måste vi bromsa och få ner, sa han vid en Arbetsmiljöriksdag i Stockholm på fredagen där resultaten av inspektionerna presenterades. Och, menade han, det är viktigt att förebyggande arbete och riskbedömningar görs för att få ner olyckstalen.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin oroas också över de många dödsolyckorna i byggbranschen.
-Ingen ska behöva gå till jobbet och riskera hälsa och liv, sa han. Sven Otto Littorin, vill få företagen att se bra arbetsmiljö som en konkurrensfördel. Bland regeringens åtgärder finns nu att tillsätta en utredning om certifiering av företag inom arbetsmiljö, med förebild i en dansk modell. Vidare ska ett arbetsmiljöråd bildas med olika experter inom området.

Inspektionerna under arbetsmiljöveckan var en del i en EU-kampanj. Riskbedömning togs upp i samband med olika aktiviteter över hela Europa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 60 procent slarvar med riskbedömningar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig