info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

200 rasolyckor granskade – vem tar ansvar för kollapsen?

Förtydliga ansvar och roller i ett tidigt skede av byggprocessen. Det är några av förslagen i utredningen som tillsattes efter Tarfala-olyckan i Kiruna och som analyserat 200 rasolyckor.

Tarfala
Hallen i Kiruna rasade 2020. Olyckan berodde på konstruktionsfel. Foto: Polisen

Den 7 mars 2020 rasade delar av Tarfalahallens tak i Kiruna och ungefär halva byggnaden kollapsade. Två personer som befann sig inne i hallen lyckades ta sig ut oskadda.

Enligt Haverikommissionen rapport var orsaken till olyckan inte den tunga snön som låg på taket utan en konstruktionsmiss. Även andra brister uppdagades, bland annat hur byggnationen kontrollerades.

LÄS MER: Haverikommissionen: Därför rasade sporthallen

200 rasolyckor

Efter olyckan tillsattes Byggkontrollutredningen som i ett betänkande lämnat över förslag på lag- och förordningsändringar till regeringen.

200 rasolyckor som inträffat både före och efter Tarfala-raset har undersökts i utredningen. Merparten av dessa beror på konstruktionsfel.

– De flesta olyckorna har inträffat under själva byggprocessen. Orsakerna är i de flesta fall brister under projekteringen eller utförandet, säger utredaren Solmaz Fadai Vikström.

”Förtydliganden”

I utredningen lyfts flera förslag som handlar om att förtydliga roller och ansvar för byggherrar, sakkunniga, kontrollansvariga och byggnadsnämnder.

Flera av förslagen i byggkontrollutredningen handlar om att förtydliga roller och ansvar bland annat för byggherren. Chefjuristen Solmaz Fadai Vikström har varit särskild utredare.
Flera av förslagen i byggkontrollutredningen handlar om att förtydliga roller och ansvar bland annat för byggherren. Chefjuristen Solmaz Fadai Vikström har varit särskild utredare. Foto: Privat

Ett förslag är att byggherren omedelbart ska meddela byggnadsnämnden om det sker några ändringar av uppgifter i bygglovsansökan.

– De flesta av våra förslag är förtydliganden. Det är i huvudsak otydligheter i fråga om ansvar och roller som gör att det uppstår fel, säger Solmaz Fadai Vikström.

Utredningen ser att de sakkunnigas roll, det vill säga de personer som har en teknisk kompetens i byggprocessen, behöver förstärkas. Förslaget innebär att det kommer att krävas sakkunniga vad gäller konstruktionen  (bärförmåga, stadga och beständighet) samt säkerhet vid användning av exempelvis räcken i byggnaden.

– Vi behöver kompetens och sakkunniga på dessa områden och föreslår att Boverket får utökade befogenheter att ta fram föreskrifter, säger Solmaz Fadai Vikström.

”Skapa ordning och reda”

Krav på en obligatorisk sakkunnigkontroll är ett annat förslag. Det ska gälla i byggnader där det kan uppstå risk för allvarliga personskador, som på sjukhus, i skolor och butikslokaler med flera våningar.

– Här föreslår vi att Boverket tar fram föreskrifter om vilka byggnadsverk som kontrollen ska omfatta.

Vi vill åtgärda en del av brister och otydligheter som finns

Vad hoppas ni att förslagen ska leda till ?
– Vi vill skapa ordning och reda. Vi vill åtgärda en del av de brister och otydligheter som finns i regelverket. Om vi förtydligar ansvar och roller, så kan vi förebygga brister, minska kostnader och ledtider som uppstår vid byggandet, säger Solmaz Fadai Vikström.

Betänkandet ska nu ut på en remissrunda till berörda aktörer.  Därefter bearbetar regeringen förslaget och lämnar det som en proposition till riksdagen.

Få de senaste byggnyheterna – direkt i din mail! Prenumerera på ”Byggnadsarbetarens nyhetsbrev”.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 200 rasolyckor granskade – vem tar ansvar för kollapsen?

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig