info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Partierna om avtalsliknande villkor vid upphandlingar

I maj 2017 beslutade riksdagen att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid myndigheters och enheters upphandlingar. Så här röstade partierna om regeringens förslag om vilka villkor som ska gälla.

NEJ: Anser att regeringens förslag försvårar för små och medelstora företag och att lagstiftningen blir svårtolkad.

Så röstade partierna om avdragsgill fackavgift

NEJ: Anser att regeringens förslag försvårar för små och medelstora företag och varnar för kostnaderna.

JA: efter justering. Anser att förslaget värnar om småföretagen och att de arbetsrättsliga kraven bara ska gälla lön, arbetstid och semester.

NEJ: Anser att regeringens förslag försvårar för små och medelstora företag och vill ha färre regleringar i lagen om offentliga upphandlingar.

JA: efter justering. Tycker att det är bra att lagen bara berör de största upphandlingarna.

A-kassan: Så röstade partierna

JA: Ingår i regeringen och står bakom förslaget. Vill ha ett starkt socialt skydd på svensk arbetsmarknad.

JA: Vill att kollektivavtal ska vara norm på arbetsmarknaden. Skattemedel ska inte användas för att lönedumpa.

Pensionsuppgörelsen – så tycker partierna

JA: Vill att kollektivavtal ska vara norm på arbetsmarknaden. Skattemedel ska inte användas för att lönedumpa.

Fakta

Redan 2016 föreslog regeringen nya lagar på området, som röstades ned av de borgerliga partierna ihop med Sverigedemokraterna. Det nya förslaget blev urvattnat. I det finns krav på lön, arbetstid och semester, men bara vad gäller de största upphandlingarna. Krav på pensioner och försäkringar är borttagna.

Kristian Borg
arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50