info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

170 miljoner i förlust för Byggnads

Byggnads gick minus 170 miljoner kronor under förra året. Det är i huvudsak den kraftiga tillbakagången på börsen som orsakat det negativa resultatet. Det visar siffror från Byggnads bokslut för 2002.

Byggnads redovisar förluster för samtliga verksamhetsområden för förra året. Den ideella delen, den som finansieras genom medlemsavgifter, gick back med 68 miljoner kronor. Fastighetsförvaltningen gjorde en förlust på 4,2 miljoner kronor och för de finansiella placeringarna visar Byggnads upp ett underskott på 130 miljoner kronor. Via en upplösning av en periodiseringsfond, som gav förbundet 41 miljoner kronor, så hamnade det slutliga förlusten på 170 miljoner kronor.
– Den dåliga börsutvecklingen förklarar till stor del resultatet. Men det är inte ekonomisk kris för förbundet. Kostnadsutvecklingen är under kontroll, säger Clas Nykvist, ekonomichef på Byggnads.
Det negativa resultatet för den ideella verksamheten har påverkats av flera faktorer. Bland annat har förbundet inte kunnat tillgodoräkna sig någon gottgörelse från Byggnads pensionsstiftelse. Orsaken är den dåliga börsutvecklingen. Enligt Clas Nykvist har det påverkat resultatet för den ideella verksamheten med 25 miljoner kronor. Andra faktorer är att Byggnads har växlat om en del av medlemsavgiften så att den går direkt till avdelningarna istället för förbundet. Det påverkar den ideella biten med 8 miljoner kronor.
– Det var ett underskott som vi budgeterade med. Sedan har vi nya redovisningsprinciper som påverkar det ideella resultatet med 15 miljoner kronor, säger Clas Nykvist.
Med de posterna borträknade så hamnar resultatet för den ideella verksamheten på minus 20 miljoner kronor.
– Det är inte bra. Nu när vi ser det faktiska resultatet har vi börjat skärpa upp det kostnadsbesparingsarbete som redan pågår.

För de finansiella placeringarna redovisar Byggnads en förlust på 130 miljoner kronor. Orsaken är den dåliga utvecklingen på börsen. Direkt och indirekt via pensionsstiftelsen påverkar den dåliga börsutvecklingen förbundet negativt med 180 miljoner kronor.
– Vi har under året ändrat en del placeringar från aktier till räntebärande papper. Men resultatet är ändå dåligt. Om man ska vara självkritisk så borde vi tidigare gjort den förändringen. Men aktieplaceringar måste ses långsiktigt och de goda åren på 1990-talet gav förbundet betydande överskott, säger Clas Nykvist.
Fastighetsförvaltningen slutade med ett minus på 4 miljoner kronor. Förlusterna beror främst på reparationer av fastigheten i Hägersten som Byggnads köpte för två år sedan.
Det dåliga resultatet har naturligtvis gjort förbundet fattigare. Under 2001 hade Byggnads ett eget kapital på 1 810 miljoner kronor. I bokslutet för 2002 redovisar förbundet ett eget kapital på 1 639 miljoner kronor.
Kapitalet per medlem har minskat från 18 354 kronor under 2001 till 16 724 under 2002.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 170 miljoner i förlust för Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig