info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

125:58 bygglönesnitt under 2002

Bygglönerna ökade med 4,6 procent under 2002. Det är något lägre än under 2001 då lönerna ökade med 4,8 procent.

Genomsnittslönen för byggnadsarbetare var 125:58 kronor per timme under 2002. Det är en ökning med 5:56 kronor per timme jämfört med 2001.
Statistiken bygger på Byggnads mätnings- och granskningsuppgifter om omfattar samtliga som arbetar på Byggnads avtalsområden. Både resultatlöner, inklusive ackord, och tidlöner ingår i statistiken.
Tidlönerna ökade under 2002 med 4,6 procent, till 121:17 kronor per timme i genomsnitt. Prestationslönerna ökade något mindre, med 4,4 procent, till 142:22 kronor per timme.

Takten på löneökningarna fördelade sig relativt jämnt på de olika yrkesgrupperna. De största löneökningarna låg strax över 5 procent, som till exempel maskinförarna på anläggningsavtalet som höjde sitt lönesnitt med 5,3 procent. De lägsta löneökningarna, strax över 3 procent, hade pappläggare med tidlön och VVS-montörer med prestationslön.
Trots den låga löneökningstakten är det VVS-montörer som har prestationslön som hade den högsta genomsnittsförtjänsten, 153:70 kronor per timme. Minst tjänade glasarbetare på tidlön, 114 55 kronor per timme.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: 125:58 bygglönesnitt under 2002

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig