Publicerad 10 november 2017 13:45

Ny olycka med motorkap ̶ byggnadsarbetare allvarligt skadad

Ännu en allvarlig olycka har hänt med en motorkap. En byggnadsarbetare fick skärsår i hakan då kapens klinga slog upp bara fyra centimeter från halspulsådern.

Olyckan hände i Perstorp då byggnadsarbetaren skulle kapa betongrör. Han hade lagt upp rör på pallar och då han sågade kan det ha blivit ett tryck på klingan som gjorde att maskinen slog bakåt.
̶ Han hade sinnesnärvaro att hålla kvar maskinen och gav den ett motstånd när maskinen slog upp, Annars hade det här kunnat gå ännu mer illa, säger Christian Jönsson, facklig företrädare inom arbetsmiljö på NCC.
Den skadade byggnadsarbetaren är en erfaren yrkesarbetare och väl förtrogen med den här typen av maskiner.
Maskinen gav honom allvarliga sårskador på hakan, men kapade inte käkbenet vilket skett vid tidigare olycksfall. Hade klingan tagit fyra centimeter åt sidan hade den sannolikt träffat halspulsådern.

LÄS MER: Granskning – Ett livsfarligt jobbuppdrag

"Förenat med livsfara"

Ett stort antal olyckor har hänt med motorkapar de senaste åren. Christian Jönsson är orolig för att fler ska ske.
̶ Jag vill att maskinen ska användas så lite som möjligt och helst försvinna helt från våra arbetsplatser. Användandet är ju vissa fall förenat med livsfara. Kanske kan exempelvis rör kapas direkt på fabriken eller att man inrättar en station på arbetsplatsen för kapning, där absolut ingen kan skadas, säger han.
Christian Jönsson befarar att ännu allvarligare olyckor kan komma att ske.
̶ Jag oroar mig för att motorkaparna används, när något händer är risken stor att det blir livshotande, säger han.
Olyckan, som hände i början av november, granskas av Arbetsmiljöverket. Byggnadsarbetaren har opererats och har fått besked att han blir fysiskt återställd.

LÄS MER:
Svårt skadad i sågolycka
Motorkap skar sönder halsen
Allvarligt skadad av motorkap

Motorkapen klöv hans käke på praktiken

Ville stoppa

2016, efter flera allvarliga olyckor, gick Byggnads ut med en rekommendation om att sluta använda maskinerna.
̶ Vi har bestämt oss för att rekommendera byggnadsarbetare att sluta använda motorkapar. De har inget tillräckligt skydd, sa Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström.

LÄS MER: Sluta använda motorkapar

"Ska undersöka hur man kan minska användandet"

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef i NCC-koncernen säger att företaget arbetar med att höja säkerheten vid användandet av motorkapar, men att man hittills inte sett det möjligt att stoppa användningen.
̶ Det är ett stort fokus i branschen på riskerna med dessa maskiner. Vi har just infört en utbildning, teoretisk och praktisk, för de som hanterar maskinerna. Vi kommer att undersöka om det finns maskiner som är mer olycksdrabbade än andra och hur man kan minska användandet, säger han.
Framöver ska arbetsmiljöansvariga i koncernen träffas på en maskinsäkerhetsdag med en leverantör.
Cecilia Lundgren är arbetsmiljöchef för NCC Sverige.
̶ Vi har ännu inte pratat med den skadade medarbetaren om själva olyckan, vi vill ge honom tid till återhämtning. Men vi tror att materialet nypt kring klingan och att maskinen fått ett kast, vilket har inträffat vid tidigare incidenter, säger hon.
Företaget arbetar med information och instruktioner till arbetsplatser om maskinerna.
̶ Men det är farliga maskiner och även de som är erfarna och kunniga kan göra sig illa. Vi kommer både att se över val av arbetsmetoder och att ha kontakt med leverantörer för att se om det går att göra själva utrustningen säkrare att arbeta med, säger hon.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Förbjud maskin i fråga skall inte finnas minsta tvekan. Bör kunnas lösas på annat vis såsom att beställa "passbitar" från fabrik o.dyl. Man har trots allt skickat folk att vandra på månen.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se