Publicerad 4 oktober 2017 15:25

Dödsolyckan prövades på nytt: ”SSAB lämnade inte tydliga instruktioner"

Två industrimontörer drunknade i tjära på SSAB i Luleå 2013. Tingsrätten friade företaget. Men åklagaren överklagade och i dag avslutades hovrättsförhandlingen.

I oktober miste två industrimontörer i 60-årsåldern livet på SSAB:s koksverk i Piteå. Montörerna skulle tömma en cistern som innehöll stenkolstjära, men när de tog hål i cisternen välde flera kubikmeter tjära ut och dränkte bägge männen.
SSAB och en arbetsledare åtalades för arbetsmiljöbrott men friades i augusti 2016 av tingsrätten. Domstolen menade att "det varit en mängd samverkande olyckliga omständigheter som bidragit till olyckan". Särskild vikt fästes vid att nivåmätaren till cisternen visade ett för lågt värde, vilket innebar att nivån på tjäran i cisternen var högre än beräknat.

LÄS MER: Dödsfall på SSAB till hovrätten

Arbetsmiljöåklagare Christer Forssman delade inte bedömningen och överklagade. I dag avslutades prövningen i Hovrätten för Övre Norrland.
– Jag har inte åberopat någon ny bevisning utan det är en ren överprövningsfråga. Tingsrätten menade att om de förolyckade hade följt de instruktioner SSAB lämnade så hade de inte omkommit, och jag menar att SSAB inte har lämnat tydliga instruktioner, säger Christer Forssman.

LÄS MER: Två rörmontörer drunknade i tjära

Åklagaren har inte överklagat den friande domen rörande arbetsledaren utan enbart den del som rör SSAB. Kravet är att SSAB åläggs att betala en företagsbot på fyra miljoner kronor. För att döma ut företagsbot krävs inte att någon enskild person döms utan enbart att ett brott begåtts i verksamheten. Det menar Christer Forssman att det har gjort.
– Tingsrätten menade att om nivåmätaren inte hade varit felinställd så hade inte de här personerna mist livet. Min inställning är att om SSAB hade känt till vad som fanns i tanken så hade inte nivåmätaren haft någon betydelse.
Hovrätten för Övre Norrland meddelar sin dom den 3 november.

Nyckelord:

Arbetsmiljöbrott, Domar

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: besserwissern

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 347
Ja, flera gånger 285
Nej, aldrig 63

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se