Publicerad 16 januari 16:20

EU-pengar ska öka kompetensen

Byggnads får 35 miljoner från ESF

Kompetensutveckling är en bristvara inom branschen, menar Byggnads. Med hjälp av 35 miljoner kronor från ESF ska anställda och chefer i Stockholmsregionen nu få tillgång till utbildning.

Projektet En byggbransch för alla ska pågå fram till 2021 och går ut på att höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen. Finansieringen kommer från Europeiska socialfonden och målsättningen är att minst 2 000 anställda och chefer ska genomgå utbildning.
‒ Det handlar om kompetensutveckling inom tre givna målområden: yrkesutbildning, bättre arbetsmiljö med mer jämställda och inkluderande organisationer och digitalisering, säger Christer Carlsson, projektledare för En byggbransch för alla.

Ska skapa inkluderande bransch

De olika utbildningarna som ingår i projektet ska skräddarsys utifrån de behov som finns ute i företagen. Det kommer att handla om utbildningar riktade till utlandsfödda som saknar svenskt yrkesbevis. Liksom utbildningar om jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
‒ Det handlar om att skapa en inkluderade byggbransch så att kvinnor och personer med utländsk härkomst känner sig välkomna. Företagen behöver stöd, hjälp och kunskap för att bli bättre på att rekrytera kvinnor, säger Christer Carlsson.

Nyckelord:

EU

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen
Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen
Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen

LÄS MER

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Svarsalternativ Antal röster
Skruvdragaren 50
Hammaren 33
Annat verktyg 28
Polygripen 14
Najomaten 10
Borrmaskinen 6

Lönen på tomgång för maskinförarna

Det går trögt för maskinlönerna. Det senaste året har de ökat med knappt tre kronor per timme.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
Skicka e-post

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se