Publicerad 16 januari 16:20

EU-pengar ska öka kompetensen

Byggnads får 35 miljoner från ESF

Kompetensutveckling är en bristvara inom branschen, menar Byggnads. Med hjälp av 35 miljoner kronor från ESF ska anställda och chefer i Stockholmsregionen nu få tillgång till utbildning.

Projektet En byggbransch för alla ska pågå fram till 2021 och går ut på att höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen. Finansieringen kommer från Europeiska socialfonden och målsättningen är att minst 2 000 anställda och chefer ska genomgå utbildning.
‒ Det handlar om kompetensutveckling inom tre givna målområden: yrkesutbildning, bättre arbetsmiljö med mer jämställda och inkluderande organisationer och digitalisering, säger Christer Carlsson, projektledare för En byggbransch för alla.

Ska skapa inkluderande bransch

De olika utbildningarna som ingår i projektet ska skräddarsys utifrån de behov som finns ute i företagen. Det kommer att handla om utbildningar riktade till utlandsfödda som saknar svenskt yrkesbevis. Liksom utbildningar om jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
‒ Det handlar om att skapa en inkluderade byggbransch så att kvinnor och personer med utländsk härkomst känner sig välkomna. Företagen behöver stöd, hjälp och kunskap för att bli bättre på att rekrytera kvinnor, säger Christer Carlsson.

Nyckelord:

EU

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: #Atal2017

Webbreporter

Tipsa Kaj Söderin!

Kaj Söderin
010-6011036
072-2348469
Skicka e-post

Trögt 2016 men i år släpper det

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen under 2016 varit trög. Men i år kan proppen släppa och lönerna lyfta.

Bör det alltid vara hjälmtvång på bygget?

Bör det alltid vara hjälmtvång på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, det beror på vilka moment som ska utföras 164
Ja, självklart 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se