Publicerad 16 januari 2017 16:20

EU-pengar ska öka kompetensen

Byggnads får 35 miljoner från ESF

Kompetensutveckling är en bristvara inom branschen, menar Byggnads. Med hjälp av 35 miljoner kronor från ESF ska anställda och chefer i Stockholmsregionen nu få tillgång till utbildning.

Projektet En byggbransch för alla ska pågå fram till 2021 och går ut på att höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag i Stockholmsregionen. Finansieringen kommer från Europeiska socialfonden och målsättningen är att minst 2 000 anställda och chefer ska genomgå utbildning.
‒ Det handlar om kompetensutveckling inom tre givna målområden: yrkesutbildning, bättre arbetsmiljö med mer jämställda och inkluderande organisationer och digitalisering, säger Christer Carlsson, projektledare för En byggbransch för alla.

Ska skapa inkluderande bransch

De olika utbildningarna som ingår i projektet ska skräddarsys utifrån de behov som finns ute i företagen. Det kommer att handla om utbildningar riktade till utlandsfödda som saknar svenskt yrkesbevis. Liksom utbildningar om jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
‒ Det handlar om att skapa en inkluderade byggbransch så att kvinnor och personer med utländsk härkomst känner sig välkomna. Företagen behöver stöd, hjälp och kunskap för att bli bättre på att rekrytera kvinnor, säger Christer Carlsson.

Nyckelord:

EU

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se