Tema: Byggnadsarbetaren utser:

Publicerad 2 december 2013 05:55

Citybanan årets sämsta bygge

Många olyckor bakom utnämning

Höga olyckstal, dödsfall och ytterligare tillbud som kunde ha slutat på värsta tänkbara sätt. Detta är huvudskälen till att Byggnadsarbetaren utser Citybanan till Årets sämsta bygge 2013.

Relaterad information

FAKTA: CITYBANAN

En pendeltågsbana som byggs under jord för nära 17 miljarder i Stockholm.
Utöver en sex kilometer lång tunnel ingår bland annat två stationer, en räddningstunnel och järnvägsbro. Det förkommer arbete både på och i vatten och vid spårbunden trafik.
Beställare: Trafikverket.
Arbetet utförs på åtta olika entreprenader.

SÅ UTSER VI SÄMSTA BYGGET:
Årets sämsta bygge är en utnämning som Byggnadsarbetarens redaktion gör. Den baseras på vår bevakning av byggbranschen under året. Det kompletteras med en rundringning till bland andra Byggnads regioner och Arbetsmiljöverket.

Redan när året inleddes hade fyra arbetare dött och skadats vid arbeten i samband med Citybanan.
Och trenden fortsatte.
Det femte dödsfallet sedan 2006 inträffade i juni i år då en vvs-montör dödades i en fallolycka. Senare, i augusti, skadades två arbetare, varav en mycket allvarligt, när flera hundra kilo betong rasade från hög höjd i en tunnel. Men inte nog med det. En genomgång som Byggnadsarbetaren gjorde under hösten visade dessutom att flera olyckor och tillbud varit så allvarliga att det kunde blivit ännu fler dödsfall.

"Måste leva upp till nollvision"

– Trafikverket måste leva upp till sin nollvision. Det är helt oacceptabelt att byggnadsarbetare skadas svårt och dör på Citybanans arbetsplatser. Man måste stoppa och börja på nytt, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Christian Lönnström. Han vill inte jämföra olika byggen men framhåller att detta är ett stort, skattefinansierat bygge där man kan vänta sig en bättre arbetsmiljö.Citybanan sysselsätter cirka 2 000 personer och är visserligen ett mycket stort och komplicerat arbete. Men det finns andra stora anläggningsprojekt som byggts, hittills utan dödsfall och med lägre olyckstal. Från januari 2008 och till sista oktober i år inträffade 94 olyckor med minst en dags sjukfrånvaro på Citybanans byggen. Det innebär 15 olyckor per miljon arbetade timmar. På Norra länken, norra Europas just nu största vägtunnelprojekt, är motsvarande siffra 8,5. Båda är stora projekt med både svenska och internationella byggjättar. Citybanan består av åtta stora entreprenader, där det sinsemellan är stora skillnader i olyckstal och arbete.

Stora risker

Ansvaret för arbetsmiljön vilar på såväl Trafikverket som de anställdas arbetsgivare. De höga olyckstalen oroar såväl Arbetsmiljöverket som byggfacken. Förutom olyckorna med sjukfrånvaro har det hänt 197 olyckor och 497 tillbud under projektets gång till den sista oktober i år.
Med många olyckor ökar risken för tragedier i form av svåra skador och dödsolyckor. Riskerna är stora, men det är samtidigt ingen ursäkt för att tillåta höga olyckstal, utan ett skäl att vara ännu mer försiktig. Citybanans ledning har höga ambitioner för sitt säkerhetsarbete, men har inte levt upp till det. På flera av byggena har inte säkerheten fungerat i praktiken. Detta sammantaget gör att Citybanan utses till årets sämsta bygge.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Efter många års arbete som "safety manager -Bas U" på stora internationella anläggnings projekt. Förstår inte jag varför man i Sverige är livrädda att som byggherre behålla arbetsmiljöansvaret i egen regi.
  Genom att behålla ansvaret hos byggherren får man med hjälp av den utmärkta Svenska arbetsmiljölagstiftningen ett verktyg som inte är beroende av entreprenörernas ekonomiska intresse av att pressa fram resultat på bekostnad av arbetsmiljön.

  Anlita fristående byggarbetsmiljösamordnare som precis som kvalitetsansvariga har en fristående ställning på arbetsplatsen och därigenom har en oberoende ställning gentemot entreprenörerna. På detta vis kommer arbetsplatsens regler att gälla alla på platsen och det går inte som underentreprenörers underentreprenör att slinka ifrån sitt arbetsmiljöansvar.

  Om byggherren dessutom kontrollerar entreprenörernas arbetsmiljöarbete.

  Kan vi koncentrera på det viktigaste.
  - Att vi alla kommer hem hela efter arbetsdagens slut.-

  Gert Johanss...

 2. I Sverige är det tradition att ge huvudentreprenören allt ansvar pga att annars är byggherren orolig för att extraräkningar ska droppa in för produktionsstörningar som orsakats av byggherren ska bli för många och för dyra.
  De svenska byggentreprenörerna säljer ju in sig på att de tar hela ansvaret och håller den kontrakterade byggtiden, så de vill heller inte ha någon utomstående BAS-U som lägger sig i deras arbete.
  I stora projekt i delad entreprenadform förekommer det ibland att byggherren väljer en utomstående BAS-U. Många byggherrar saknar nog tillräckligt med erfarenhet om hur de ska hantera denna fråga, dessutom saknas det tillräckligt med kompetenta personer hos de flesta fristående konsultföretagen.

 3. Att Citybanan har misslyckats med sitt säkerhetsarbete är bedrövligt tråkigt, och helt onödigt. Man använder sig inte av all den erfarenhet som fanns från andra stora avslutade projekt som t.ex. Södra Länken. På Södra Länken-projektet omkom noll personer, och det var i samma storleksklass som Citybanan.
  Där hade byggherren, dåvarande Vägverket, en "vakande hand" över alla entreprenader med regelbundna gemensamma erfarenhetsåterföringar. Dessa handlingar borde finnas kvar och väl dokumenterade i Trafikverkets arkiv.
  Projektledningen hos Trafikverket har ett stort ansvar att det blivit så usel arbetsmiljö på Citybanan. Trafikverket har troligen av någon anledning helt misslyckats i sin rekrytering av projektledare.

 4. Allt handlar om pengar, inget annat!

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se